Školenie - zhodnotenie spokojnosti

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na krátke zhodnotenie Vašej spokojnosti s absolvovaným školením vyplnením nasledovného dotazníka.

1 Meno a priezvisko:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

2 Názov spoločnosti:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

3 Názov školenia:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

4 Školiteľ:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

5 Termín školenia od:
Povinná odpoveď

6 Termín školenia do:
Povinná odpoveď

7 Na stupnici od 100 (vynikajúci) po 0 (slabý) ohodnoťte prosím Váš celkový dojem zo školenia:
Povinná odpoveď

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Celkový dojem zo školenia

8 Na stupnici od 100 (vynikajúci) po 0 (slabý) vyznačte prosím Vaše hodnotenie školiteľa v oblastiach:
Povinná odpoveď

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Komunikatívnosť
Školiace materiály
Hodnota získaný chinformácií

9 Nakoľko je školená oblasť významná pre Vašu prácu?
Povinná odpoveď

10 Napíšte prosím, ktoré informácie zo školenia mali pre Vás najväčší význam:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

11 Aké zlepšenia navrhujete?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov