Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Motivace k návratu občana ČR žijícího v zahraničí zpět do České republiky

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

Asociace Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii v současné době provádí výzkum za účelem okrajově popsat stav migrace českých občanů v zahraničí. Ziskané informace budou zpřístupněny prostřednictvím našich internetových stránek (www.csmpf.com) především široké veřejnosti, tedy i Vám.

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku

Ujišťujeme Vás, že se jedná o anonymní sběr odpovědí, které jsou považované za důvěrné a budou sloužit jen pro vypracování výzkumu ČSMPF.

1 Občanství (více možných odpovědí)
Povinná odpověď

2 Národnost
Povinná odpověď

3 Pohlaví
Povinná odpověď

4 Věk
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

5 Jaké je Vaše současné nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

6 Ve kterém státě jste dokončil/a Vaše nejvyšší vzdělání? (více možných odpovědí)
Povinná odpověď

7 Jaký je Váš současný status ve Francii? (více možných odpovědí)
Povinná odpověď

8 Jaký obor studujete/jste vystudoval/a?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

9 Ve kterém oboru pracujete?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Uvěďte, prosím, název místa Vašeho současného bydliště
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

11 Ve kterém roce jste poprvé začal/a žít v zahraničí?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

12 Prosím uveďte důvod/y, kvůli kterému jste poprvé opustil/a dlouhodobě (min 6 měsíců) území ČR?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

13 Od kterého roku jste začal/a žít trvale ve Francii (až dodnes)?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

14 Popište, prosím, důvod proč žijete momentálně ve Francii.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

15 Jste spokojen/a se životem ve Francii?
Povinná odpověď

16 Kolikrát za rok navštěvujete ČR?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

17 Z jakého důvodu nejčastěji navštěvujete ČR?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

18 Uvažujete o návratu do České republiky?
Povinná odpověď

19 Z jakého důvodu uvažujete o návratu do České republiky? Prosím, označte dle důležitosti, přičemž číslo 5 má nejvyšší stupeň důležitosti.

1
2
3
4
5
Profese
Finanční důvody
Společenské a kulturní souznění
Přeji si uplatnit v ČR znalosti a zkušenosti získané v zahraničí
Kvalita vzdělávacího systému
Životní úroveň
Rodinné důvody
Dokončení vzdělání v ČR
Politická situace v ČR
Ekonomická situace v ČR
Jiný důvod

20 V jakém časovém rozmezí plánujete Váš návrat?
Povinná odpověď

21 Z jakého důvodu neuvažujete o návratu do České republiky? Prosím, označte dle duležitosti, přičemž číslo 5 má nejvyšší stupeň důležitosti.

1
2
3
4
5
Finanční důvody
Politická situace v ČR
Ekonomická situace v ČR
Kvalita vzdělávacího systému
Zahraniční rodinné důvody
Dokončení vzdělání ve Francii
Společenské a kulturní souznění
Přeji si uplatnit mé vzdělání a pracovní zkušenosti především ve Francii
Životní úroveň
Profese
Jiný důvod

22 Co by Vás případně motivovalo k návratu do ČR?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

23 Co by měl případně stát ČR a jeho představitelé (zákonodárci) udělat, abyste se vrátil/a (uvažoval/a) o návratu?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

24 Jaká práva a zahraniční služby českému občanu by měla Česká republika poskytovat (zlepšit)?(více možných odpovědí)
Povinná odpověď

25 Jak byste celkově zhodnotil/a Váš vztah k České republice?
Povinná odpověď

Nespokojen/a
Spíše nespokojen/a
Spokojen/a
Spíše spokojen/a
Velmi spokojen/a
Vaše odpověď

26 Pokud si přejete, zde můžete uvést Vaše komentáře či jiná doplnění.

Zbývá 1500 znaků