Poradenská práce s rodiči žáků 1. stupně základních škol, u nichž se projevují neurotické obtíže

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Jedná se o dotazník k Diplomové práci na téma Poradenská práce s rodiči, v rámci studia Speciální pedagogiky. Dotazník je určen rodičům dětí 1. stupně základní školy a Diplomová práce bude věnována problémům, které mohou děti s docházkou do školy zažívat a které se jejich rodiče snaží nějakým způsobem řešit. 

Cílem diplomové práce je porozumět a popsat, jak rodiče vnímají poradenskou činnost, která je jim nabízena ze strany školského zařízení a učitelů. Jakou formou funguje poradenství u dětí, které se potýkají s neurotickými obtížemi spojenými se školní docházkou a následně, jak vidí spolupráci se školou rodiče a jak by eventuálně šlo rozvíjet tuto službu. 

Dostává se Vám dostatek informací o Vašem dítěti, o jeho chování a jednání od školy?
Povinná odpověď

Jakým způsobem získáváte nyní informace o Vašem dítěti od školy ?
Povinná odpověď

Jaký způsob získávání informací o Vašem dítěti od školy upřednostňujete ?
Povinná odpověď

Máte možnost kdykoliv konzultovat s učitelem záležitosti týkající se Vašeho dítěte ?
Povinná odpověď

Jaká je pomoc poskytovaná školou rodičům při problémech dítěte?
Povinná odpověď

Víte, kdo na Vaší škole působí jako výchovný poradce a školní metodik prevence?
Povinná odpověď

Od koho jste se dozvěděli o působení poradenských pracovníků na Vaší škole?
Povinná odpověď

S jakým problémem jste se na školu, eventuálně na poradenského pracovníka ve škole, již obrátil/a ?
Povinná odpověď

Pokud jste se na školu obrátil/a s nějakým problémem, na koho to bylo?
Povinná odpověď

Pokud jste se na školu již obrátil/a s nějakým problémem, ve které třídě to bylo?
Povinná odpověď

Cítí Vaše dítě úzkost nebo napětí související s docházkou do základní školy?
Povinná odpověď

Kolik času denně věnujete přípravě Vašeho dítěte do školy?
Povinná odpověď

Jak pomáháte Vašemu dítěti s přípravou na vyučování ?
Povinná odpověď

Pokud Vaše dítě zažívá pocity úzkosti, napětí či strachu související s docházkou do základní školy, z čeho má Vaše dítě tyto pocity?
Povinná odpověď

Pozorujete u dítěte některé z následujících obtíží?
Povinná odpověď

stále
občas
vůbec
duševní a tělesná unavitelnost
bolesti břicha nebo hlavy
poruchy spánku
pomočování
tiky
narušení plynulosti řeči (koktavost)
neklid, roztěkanost
přecitlivělost, úzkostlivost, strach
nevhodné návyky (okusování předmětů, okusování nehtů, vytrhávání vlasů, ...)
agresivita

Byl vyřešen problém, se kterým jste se na poradenského pracovníka, učitele či ředitele obrátil/a nebo Vám byla poskytnuta adekvátní rada či pomoc?
Povinná odpověď

V případě, že jste řešili s poradenským pracovníkem/učitelem nějaký problém u Vašeho dítěte, jak konkrétně byl vyřešen ?
Povinná odpověď