Dotazník pro obyvatele území MAS Mladoboleslavský venkov

Dobrý den,

Rádi bychom Vás požádali, abyste věnovali několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Získané informace budou využity pro strategii rozvoje pro dotační období let 2014 – 2020. Informaqce pomohou určit směr rozvoje našeho území, ale také poslouží k čerpání peněz z národních i evropských zdrojů do regionu.

Děkujeme za spolupráci.

Jste spokojeni s kvalitou života ve svém okolí?
Povinná odpověď

Jak hodnotíte stav cest pro pěší a chodníků ve Vaší obci? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Jak hodnotíte stav místních a účelových komunikací? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Jak hodnotíte situaci ve školství (MŠ a ZŠ v regionu)? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Jak hodnotíte možnosti volnočasového vyžití? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Jaké možnosti volnočasového vyžití Vám chybí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak hodnotíte zázemí pro kulturu a pořádané kulturní akce? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Jak hodnotíte péči o památky a jejich stav? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Jak hodnotíte rozsah a úroveň služeb poskytovaných v obci? (známky jako ve škole)
Povinná odpověď

Je v okolí dostatek cyklostezek a cyklotras?
Povinná odpověď

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli NE, napište prosím kde cyklotrasy chybí.

Zbývá 250 znaků

Co Vám v obci chybí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

V jaké obci žijete? Uveďte i místní část.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak dlouho žijete ve Vaší obci?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jste
Povinná odpověď

Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jste?
Povinná odpověď