Postoje vlastníků zemědělské půdy v ČR: hospodaření a pronájem s ohledem na klimatickou změnu a sucho

Vážená paní, Vážený pane,

v rámci Vašeho regionu probíhá dotazníkové šetření s vlastníky zemědělské půdy. Cílem šetření je zachytit, jak lidé, kteří vlastní půdu, přemýšlejí o způsobu hospodaření, jejím využití ve vazbě na proměny české krajiny (s důrazem na zesilující sucho). Prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku, který je samozřejmě zcela anonymní.

Toto šetření provádí Geografický ústav Masarykovy univerzity a Ústav regionálního rozvoje Mendelovy univerzity v Brně v rámci projektu Technologické agentury ČR s názvem „Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy“ (TL03000007). V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat koordinátory šetření, a to RNDr. Ondřeje Šerého, Ph.D. (ondrej.sery@mail.muni.cz) či Mgr. Ondřeje Konečného, Ph.D. (ondrej.konecny@mendelu.cz).

Mnohokrát děkujeme za Váš čas a ochotu vyplnit dotazník, moc si toho vážíme. Věříme, že Vaše zkušenosti a názory pomohou české krajině v boji se suchem a dalšími negativními dopady změny klimatu.

Spustit dotazník