LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Woonvisie Pannerden

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Dorpsraad Pannerden dankt u hartelijk voor het deelnemen aan deze enquête. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om een beter beeld te krijgen over uw ideeën en belevenis rondom het thema woonvisie en leefbaarheid.

Deze enquête is opgedeeld in de volgende thema’s:

Wat zijn de cijfers van uw postcode?
Vereist antwoord

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Wat is de samenstelling van uw huishouden
Vereist antwoord

Heeft (of woont u in) een koop of huurwoning
Vereist antwoord

In welk type woning woont u nu
Vereist antwoord

Zou u willen verhuizen?
Vereist antwoord

Indien vraag 7 Ja is, welk type woning heeft uw voorkeur? (Meerdere opties mogelijk)

Waarom heeft dit type uw voorkeur? (Meerdere opties mogelijk)

Hoe groot acht u de kans dat u buiten Pannerden gaat wonen?
Vereist antwoord

Welk thema vindt u belangrijk in een Woonvisie? Deel maximaal 100 punten uit aan volgende thema’s
Vereist antwoord

Toewijzen 100 Punten
Nieuwbouwwoningen bouwen
0
100
Bestaande woningen verbeteren en verduurzamen
0
100
Betaalbaar wonen
0
100
Leefbaarheid in de buurt en in het dorp
0
100
Goede zorg en welzijn in buurt en dorp
0
100

Stelling: ontwikkel nieuwbouw bij voorkeur binnen bebouwde kom boven uitbreiden in weilanden.
Vereist antwoord

Stelling: bouw seniorenwoningen, zodat bestaande woningen vrij komen voor gezinnen
Vereist antwoord

Stelling: bouw geen starterswoningen, er zijn genoeg starterswoningen rond de €150.000,- te koop in de bestaande voorraad
Vereist antwoord

Stelling: bestaande woningen energiezuiniger maken is belangrijker dan nieuwbouw.

Indien u het eens bent met bovenstaande stelling: zou u zelf willen investeren in duurzaamheid?
Vereist antwoord

Stelling: mensen met een zorgvraag kunnen het best verhuizen naar een kern met voldoende voorzieningen ook al betekent dat dat men niet oud kan worden in eigen dorp
Vereist antwoord

Stelling: veel huis voor weinig geld is aantrekkelijker dan een bijzonder ontwerp of inrichting
Vereist antwoord

Stelling: bouw in alle dorpen, hoe klein ook, naar behoefte
Vereist antwoord

Stelling: bouw grondgebonden, wij willen in Pannerden geen appartementen
Vereist antwoord

Stelling: Startersleningen moeten beschikbaar zijn om jongeren een kans te geven
Vereist antwoord

De dorpsraad is een stichting met als doel de leefbaarheid te behouden of te verhogen in het dorp Pannerden. Vraag: Wat is in uw belevenis van belang als het om de leefbaarheid gaat?

1500 tekens resterend

Wat zou op het gebied van leefbaarheid verbetert kunnen worden?

1500 tekens resterend

Wat maakt het voor u aantrekkelijk om in Pannerden te wonen / blijven wonen?

1500 tekens resterend

Welke bijdrage levert u zelf aan goed wonen in Pannerden?

1500 tekens resterend