Plánování vzdělávací týdenní akce WORKSHOP canisterapie 2018. www.tkzp.cz

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.DíkyVaším odpovědím můžeme akci výce přispůsobit Vašim představám. Informace o akci WORKSHOP naleznete na www.tkzp.cz/farames/workshop.htm

1 Zúčastníte se námi pořádané akce?
Povinná odpověď

2 Pokud víte, že se akce nebudete účastnit, vysvětlete prosím proč?

Zbývá 1500 znaků

3 Jak jste se o uvedené akci dozvěděl/a?
Povinná odpověď

4 Získat informace o této akce je
Povinná odpověď

5 Jaká témata by Vás na akci nejvíce zajímala?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

6 Máte nějaké otázky, jež by podle Vás měly být na akci zodpovězeny?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

7 Jaký způsob získání dodatečných informací ke konané akce preferujete?
Povinná odpověď

8 Máte nějaká dietní omezení? Pokud ano, zapište je, prosím.

Zbývá 1500 znaků

9 Cena 1000,-/den za WORKSHOP včetně ubytování a plné penze je
Povinná odpověď

10 Jsem žena/muž
Povinná odpověď

11 Věk
Povinná odpověď

12 Vzdělání
Povinná odpověď

13 Jsem členem Tam, kde zvířata pomáhají z.s.
Povinná odpověď

14 Již jsem na této akci byl/a
Povinná odpověď

15 Co byste vzkázal/a organizátorům této akce
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků