Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník o živote detí a mládeže v okrese Tvrdošín - veková kategória 0 - 5 rokov

Zber odpovedí bol ukončený.

Milí rodičia,

prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníka získa občianske združenie V.I.A.C – Inštitút na podporu a rozvoj mládeže cenné a aktuálne informácie o niektorých oblastiach života detí v regióne Hornej Oravy – okres Tvrdošín.

Dotazník je anonymný a realizuje sa v rámci projektu Povedz Ty!, ktorý financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v programe Komunita pre mladých.

Cieľovou skupinou tohto dotazníka sú deti navštevujúce materskú školu.

Ak má Vaša rodina viac detí v materskej škole – odpovedzte, prosíme, len za jedno konkrétne dieťaťa.

Zároveň Vás prosíme, aby ste sa prieskumu zúčastnili len raz pre každú vekovú kategóriu.