Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Największy problem Gminy i Miasta Strzyżów to:
Wymagana odpowiedź

Jaki Twoim zdaniem jest poziom bezpieczeństwa w Gminie Strzyżów:
Wymagana odpowiedź

Jeśli miałaby/byś wybrać nowy obiekt, który może być wybudowany (przebudowany) w Gminie Strzyżów wskazałbyś na:
Wymagana odpowiedź

Największy sukces samorządu gminnego w latach 1990-2017 to:
Wymagana odpowiedź

Największa porażka samorządu gminnego w latach 1990-2017 to:
Wymagana odpowiedź

Najważniejszym zadaniem dla samorządu gminnego w najbliższych latach powinna być:
Wymagana odpowiedź

Jak oceniasz budżet obywatelski realizowany przez Urząd Miejski:
Wymagana odpowiedź

Jak oceniasz funkcjonowanie „małej” obwodnicy Strzyżowa:
Wymagana odpowiedź

Co Twoim zdaniem powinno być „marką” Strzyżowa:
Wymagana odpowiedź

Jak oceniasz jednomandatowe okręgi wyborcze w ramach wyborów do Rady Miejskiej w Strzyżowie:
Wymagana odpowiedź