Analysera resultat med ett klick

Survio skapar tydliga rapporter med översiktliga diagram till enkäterna. På så sätt får du enkelt uppgifter från enkäterna, som hjälper dig i ditt beslutsfattande.

 • Samla in resultat och enskilda svar
 • Automatiska rapporter med en professionell layout
 • Begripliga diagram och realtidsuppgifter
 • Utan att yttterligare programvara behövs

Skapa en enkät gratis Boka ett möte

Analysera resultat med ett klick
 • 9 diagramtyper
 • Anpassningsbara färger och etiketter
 • Filter och segmentering
 • Datanedladdning från molnet

Ladda ner rapporter med en modern grafisk design. Sammanfattade resultat och enskilda enkätsvar är omedelbart tillgängliga. Redigera diagram och tabeller, filtrera data, ändra etiketter. Survio låter dig presentera information på ett begripligt sätt .

Diagram

Survio utvärderar automatiskt svaren från enkäterna i realtid.Se resultaten i tydliga diagram, som du kan justera efter behov.

 • Ändra diagramtyperna
 • Anpassa färgerna
 • Redigera etiketterna
 • Kopplar om mellan absoluta och relativa värden

Testa den här funktionen

Diagram

Tabeller

Behöver du gå djupare och fokusera på specifika siffror? Ändra helt enkelt visualiseringen av resultaten från diagram till tabell.Använder du kontingenstabeller? Skapa dem direkt i Survio.

Låt oss testa

Fråga

Vilka av vår produkts egenskaper uppskattar du mest?

Svar Antal Andel
Variabilitet 158 47%
Design 98 29%
Justerbar storlek 67 20%
Hållbarhet 67 20%

Ett exmpel standardtabeller skapade av Survio

Fråga nr. 1

Vilket är ditt kön?

Fråga nr. 2

Hur ofta köper du vår produkt?

Kvinnor Män
Varje dag 15 11
Åtminstone 1 gång i veckan 93 33
Åtminstone 1 gång i månaden 21 48
Åtminstone 1 gång om året 12 32
Aldrig 9 26
Totalt 150 150

Exempel på kontingenstabell skapad i Survio

Individuella svar

Bläddra bland individuella svar från de mottagna enkäterna, som Survio bearbetar automatiskt.Om din undersökning är icke-anonym kan du söka efter respondenternas svar med deras e-postadresser.

Testa den här funktionen

Individuella svar

Jag vill känna till varje kunds reaktion och bedömning.

Martin - Marketing

 • E-post
 • Svar

Leveransen kom i tid men det fanns ingen bifogad faktura.

 • Dölj
 • Radera

Uppgiftshantering och GDPR

Förvara uppgifter från respondenter helt i enlighet med GDPR. Om kunden ber dig att inte längre behålla hennes/hans svar, radera dem helt enkelt i avsnittet Individuella svar. Om du av någon anledning vill utesluta valda svar kan du dölja dem. Detta kommer att förbättra resultatens kvalitet och precision.

Statistik över enkäternas ifyllning

Uppgifter och diagram visar hur framgångsrik varje kampanj var eller var svagheter måste elimineras..Håll koll på hur framgångsrika dina enkäter är. Öka deras målgruppsträff, kvaliteten på de erhållna svaren och effektiviteten.

Låt oss testa

Statistik över enkäternas ifyllning
 • Hur många respondenter fyllde i enkäten
 • När skickades de flesta svaren in
 • Från vilken källa öppnade respondenterna enkäten
 • Vad var ifyllningstiden för varje enkät

Filter och segmentering

Använd filter för att bättre förstå dina resultat Vill du se alla svar från män som köpte din produkt hos din e-butik i tisdags? Survio kommer att förse dig med uppgifterna omedelbart.

Testa den här funktionen

Filter och segmentering

Tack vare filtren kan varje filial se resultaten separat.

Daniel - Affärsman

Filtrera resultat

 • Enligt svaren
 • Enligt datum
 • Enligt sluttid
 • Enligt fullständighet
 • Enligt källan

Rapporter och molnintegrering

Ladda ner professionella rapporter med sammanfattande resultat eller individuella svar, i ett format som passar dig. Lagra uppgifter i molnet (Google Drive, OneDrive, Dropbox). Dela enkätresultat online.

Nu kör vi igång

Rapporter och molnintegrering

Ladda ner rapportexempel

Instrumentpaneler

Att skapa dina egna instrumentpaneler för att spåra de uppgifter du behöver är enkelt i Survio.Välkommen till en värld av Business Intelligence!

Instrumentpanelerna möjliggör för dig att se enkätresultaten på olika sätt.VD:n kommer att se ett diagram med sammanställda uppgifter.Marknadsförare kommer att vara intresserade av de bästsäljande produkterna, deras pris och säsongsvariationer. Kundtjänsten kommer att analysera kundnöjdheten i tabellformade rapporter.

Survio kan skicka instrumentpaneler till din e-post med jämna mellanrum. Du kan dela din instrumentpanel med en inbjudan via e-post till dina partners eller kollegor.

Låt oss testa

Instrumentpaneler

Ett exempel på en instrumentpanel skapad i Survio

Analysresultaten från Survio sparar mig mycket tid och arbete varje månad.Jag ser alla viktiga siffror, vilket gör att jag kan fatta snabba och korrekta beslut.

Linda Werner

Linda Werner Marknadsföringsansvarig

Grundläggande funktioner. Gratis för evigt.

Premiumfunktioner.

Börja med enkäterna nu!

 • Skapa en enkät Intuitiv enkätredigerare, 100+ enkätmallar
 • Samla in svar För mobilenheter, insamling av svar på olika kanaler, identitetsspårning
 • Analysera enkätresultat Snabba och begripliga analyser, rapporter med ett klick
 • Samarbeta med Survio Användarhantering, anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

en testversion.

Testa alla funktionerna för Survio PRO i 2 veckor utan begränsningar. Bekanta dig med den förstklassiga programvarulösningen för insamlande av återkopplingar.