Frågetyper i enkäten

Frågetyper i enkäten

Utforska alla 19 typer av frågor som du kan använda för att skapa en Survio-enkät.

Jag vill prova

Frågetyper

Låt dig inspireras av metodiska råd om hur du använder frågorna på rätt sätt. Lämpliga typer av frågor ger dig relevanta uppgifter för att fatta rätt beslut eller genomföra nya ändringar — till exempel i ditt företag eller din organisation.

Stjärnbetyg

Vill du göra det lättare för respondenterna att svara? Behöver du bara information om huruvida något var bra eller dåligt och hur mycket? Välj då stjärnbetyg. Respondenten väljer antal stjärnor enligt sin värdering. Fördelen med dessa populära frågor är att det går snabbt och att det är enkelt. Frågan innehåller ett visuellt element och är därför mer attraktivt för respondenten. Passar perfekt för att fylla i på mobila enheter.

Stjärnbetyg

Net Promoter Score®

Mät kundernas lojalitet med enkla standardiserade frågor. Kunden graderar sin upplevelse på en skala från 0 till 10. Du kommer att få reda på hur många supportrar och kritiker du har och kan arbeta vidare med informationen och fylla på med ytterligare en öppen fråga. Net Promoter Score (NPS) är en traditionellt utnyttjad fråga inom affärsbranschen. Det är lämpligt att mäta och utvärdera NPS regelbundet och titta på hur NPS-värdet ändras beroende på vilka ändringar du gör på ditt företag.

Net Promoter Score®

Enstaka svar

En frågan av typen val av ett alternativ (singelval) är en enkel och klar fråga för dina respondenter. Samtidigt är det lätt att analysera. När alla svar läsas samman kommer de att vara lika många som antalet respondenter, och du kommer enkelt att kunna sätta samman ett cirkeldiagram. Frågan är passar för frågor där du vill ha ett entydigt svar inklusive till exempel numeriska intervaller, ordskalor (Likertskala) o.dyl. Du måste inte bara visa svaren under varandra utan även bredvid varandra som ett rullfält.

Enstaka svar

Enstaka svar med alternativet "Annat"

Utöka frågetypen val av ett alternativ med svaret”annat”. Särskilt om du är osäker på om du har gjort alla alternativ tillgängliga för din respondent i svaren. Den här typen av frågor passar utmärkt för så kallad förforskning, där du testar om du har sammanställt enkäten korrekt och respondenterna har fyllt i det korrekt. De svar som ges i rutan ”annat” kan sedan i faktisk forskning som anges som fördefinierade i en vanlig envalsfråga.

Enstaka svar med alternativet

Bildval

Testa ditt grafiska koncept. Låt respondenterna bestämma vilken logotyp, förpackning, färgkoncept eller annan grafik de gillar mest. Dra nytta av två eller flera bilder, ladda upp dem till en fråga och se vilket alternativ folk föredrar mest. Frågor av typen bildval är mer illustrativa än de andra frågorna. Dessutom kommer det också att öka enkätens visuella attraktionskraft

Bildval

Flervalsfrågor

Flervalsalternativ kommer att vara till nytta om du frågar kunden vad som är viktigt eller vad de vill ha. Frågan är utvärderas enkelt och är mycket intuitiv för respondenten. Kom ihåg att antalet svar inte motsvarar antalet respondenter, eftersom var och en av dem kan välja ett eller flera svar.

Flervalsfrågor

Flervalsfrågor med alternativet "Annat"

Precis som vid val av ett alternativ kan du i urvalet av fler alternativ lägga till svaret ”annat”. De kommer att förhindra förvrängning av uppgifter de i fall där respondenten inte hittade sitt svar bland alternativen och därför svarade slumpmässigt. Nackdelen är dock att du måste läsa de enskilda textsvaren i resultaten och utvärdera separat.

Flervalsfrågor med alternativet

Bedömningsskala

Respondenten fördelar sin betygsättning (t.ex. poäng, pengar, procent) mellan enskilda alternativ. Hans svar kommer inte bara ge dig information vad som är viktigt, men framför allt information om hur viktiga alternativen är i jämförelse och hur mycket. Det hela värdet måste alltid delas upp. I utvärderingsresultatet får du medelvärden, liknande det för skalorna som visar vad som är viktigt för respondenterna.

Bedömningsskala

Preferensordning

Sorteringsfrågan gör det möjligt att sortera specifika svarsalternativ efter prioritet. Du får de enskilda alternativens följdordning. Respondenten svarar helt enkelt genom att flytta alternativen med ett finger eller en mus till den slutliga följdordningen. Resultatet är den genomsnittliga positionen för vart och ett av alternativen. Ett exempel på den här frågan är t.ex. ”Hur viktiga är de aktuella parametrarna för dig vid beslut om ett köp? ”

Preferensordning

Semantisk skillnad

Med hjälp av en semantisk differential kan du mäta attityder eller uppfattningar om till exempel en produkt. Respondenten lutar åt en av två motsatta värden som uttrycker hens position. Det är enkelt att utvärdera den semantiska differentialen. Antingen hanterar vi en respondents svar (t.ex. hans profil) eller medelvärdet för alla respondenterna. Frågan är lättbegriplig för respondenterna, och genom att använda den får du ett sofistikerat resultat. Om du förbereder frågan korrekt får du en mycket högkvalitativ bild av dina respondenters attityder.

Semantisk skillnad

Matris - enstaka svar

Enmatrisfråga (också som enmatrix- ellerbatteri fråga) är lämplig om du vill ställa några frågor efter varandra som har samma svar (vanligtvis Likertskala). Med den här frågan sparar du tid för respondenten, som dessutom uppfattar det som en fråga. Enkäten är på så sätt mer översiktligt. Utvärderingen är densamma som för envalsfrågor och dessutom mycket tydlig, eftersom alla frågor ordnas fint tillsammans i en resultattavla samt en graf och du kan sedan enkelt jämföra.

Matris - enstaka svar

Matris - flervalsfråga

För matristypen - val bland flera alternativ , kan respondenten klicka på flera rutor i varje rad. Kom ihåg att denna typ av fråga måste ha sin motivering. Enkätens skapare väljer ibland denna typ av fråga utan föregående övervägande om den här frågan verkligen är lämplig för att få de nödvändiga uppgifterna. Fundera på om du verkligen vill att respondenten i varje rad i matrisen får markera alla alternativ. Felaktigt utnyttjande leder till att det blir nödvändigt att ändra uppgifterna och att en automatisk analys inte kan användas.

Matris - flervalsfråga

Matris - textsvar

En matris med textsvar är lämplig för situationer där varje rad, som till exempel kan representera enskilda personer, lägger till betygssättning till de enskilda parametrarna. Till exempel utvärderar du förmågan (kommunikation, expertis och tillförlitlighet) hos enskilda kollegor, och respondenten (i detta fall en kollega) utvärderar antingen numeriskt eller verbalt. Du kan också använda den här typen av frågor för ett formulär med formulärfält ordnade i en kolumn. Är idealiskt för enkäter om evenemang där du behöver samla in uppgifter om deltagarna.

Matris - textsvar

Frågan om öppen text.

Vill du veta respondentens ärliga åsikt eller attityd? Ge denne utrymme att uttrycka sig i en öppen textruta. Som regel kan du inte direkt utvärdera dessa frågor statistiskt, men de hjälper dig att bättre förstå hur respondenten tänker. Därför är det ibland användbart att kombinera öppna och stängda frågor. I en sluten fråga får du ett svar på frågan ”vad? ”och i en öppen fråga kommer du därefter att få svar på frågan ”varför respondenten svarade på det sättet? ”

Frågan om öppen text.

Frågan om öppen text - nummer

Behöver du ett svar endast i numeriskt format? En nummertypsfråga ser precis ut som en vanlig öppen fråga, det vill säga ett textfält. Men för den här frågan kan du ställa in svarstypen till nummer och fältet i enkäten tillåter dig inte att skriva något annat än ett nummer. Frågan är bra när du t.ex. vill ta reda exakt ålder eller antal barn, eller något annat specifikt nummer.

Frågan om öppen text - nummer

Frågan om öppen text - datum

Bry dig inte om att respondenterna anger datum i olika format. Dra nytta av datumfrågetypen och låt respondenterna välja ett visst datum direkt från kalendern de ser. Datumet sparas i ett enhetligt format. Den statistiska utvärderingen kommer då att bli mycket snabbare och enklare för dig.

Frågan om öppen text - datum

Frågan om öppen text - e-mail

När du samlar in respondenternas kontaktuppgifter hjälperen fråga om e-posttyp dig att kontrollera att respondenterna har angett e-postadressen i rätt form. Sluta inte bara med att få en e-postadress. Använd respondentens svar som är kopplade till dennes e-postadress, till exempel i din e-postmarknadsföring. Kom dock ihåg att e-postadressen omfattas av sekretess och du bör meddela respondenten hur du kommer att behandla den.

Frågan om öppen text - e-mail

Frågan om öppen text - plats

För denna fråga ber Survio respondenten att fylla i adressen eller namnet på en plats. När du använder en viss typ av frågor hjälper du respondenten att snabbt förstå vad det är du frågar hen. De fyller då i enkäten snabbare och du får rätt information.

Frågan om öppen text - plats

Egen text

Behöver du infoga lägga in annat i enkäten, inte bara frågor utan ävenytterligare text ? Med Survio-appen kan du göra det. Du kan medan enkäten pågår förklara kompletterande sammanhang och hjälpa respondenten att bättre navigera i enkäten. Med den här texten kan du ange enskilda delar av enkäten så att respondenten bättre kan förstå vad de handlar om och vad deras syfte är. Du kan lägga till en bild här för att visuellt göra frågeformuläret mer attraktivt och tydligt.

Egen text

Nu vet du vilka typer av frågor du kan använda i enkäten. Ta och testa det direkt!

Skapa ett enkät gratis

Begär offert

Börja med enkäterna nu!

  • Skapa en enkät Intuitiv enkätredigerare, 100+ enkätmallar
  • Samla in svar För mobilenheter, insamling av svar på olika kanaler, identitetsspårning
  • Analysera enkätresultat Snabba och begripliga analyser, rapporter med ett klick
  • Samarbeta med Survio Användarhantering, anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013