1. På sidan med dina enkäter väljer du den enkät som ska justeras.



2. I editorn klickar du på sidan med frågor



3. Klicka på (+) ikonen och välj frågetyp.



4. När du är klar med att skriva frågans text klickar du på SKAPA.



Tips: Om du vill lägga till en fråga på slutet av enkäten klickar du på den sista (+) ikonen.

003