OBS! Ändra aldrig en enkät som redan är igång. Du kan göra en oåterkallelig skada på de redan insamlade svaren.Genom att ändra frågornas formulering kan du ändra dess betydelse vilket kan leda till att din data inte längre är pålitlig. Eventuella ändringar går inte att reparera eller ångra.


Naturligtvis kan enkäter som är inaktiverade justeras. Du kan ändra frågor, lägga till sidor, ladda upp logotyp, ändra design, skapa enkät logik osv.


Justering av frågor


1. Klicka en gång på den fråga du vill ändra i editorn.Tips: Om du klickar på den valda frågan två gånger (så kallad dubbelklick) öppnas redigeringsfönstret omedelbart och du kan hoppa över steg nr. 2.


2. Välj alternativet Redigera.3. Ett redigeringsfönster med frågans text öppnas. Gör ändringar och bekräfta dem genom att klicka på SPARA.4. Genom att klicka på Inställningar kan du se fler alternativ.5. Bekräfta dina ändringar genom att klicka på SPARA.


Tips: Vid varje fråga kan du inte bara anpassa dess text utan även ladda upp bilder / videoklipp eller göra andra inställningar.

004