I enkäteditorn, klicka på Inställningar i toppmenyn.Grundläggande alternativ för enkätens beteende är:

  • Flerfaldiga inlämningar - en inställning där man tillåter insamling av flera svar från en och samma enhet (PC, smartphone).
  • Automatisk fråge-rullning - när frågan är ifylld flyttas man automatiskt till nästa fråga (detta är endast tillgängligt för frågetyper med valet av ett svar). Särskilt nyttig funktion för mobiltelefoner. Man sparar flera klick och förkortar fylltiden vilket leder till flera insamlade svar.
  • Möjlighet att återvända till tidigare frågor - Man kan förbjuda respondenter att komma tillbaka till tidigare frågor så att de inte längre kan ändra sina svar.
  • Frågenumrering - aktivera / stänga av automatisk numrering av frågor.
  • Enkel delning på sociala medier - ikoner för sociala medier (Facebook, Twitter, etc.) visas på enkätens sista sida efter man har fyllt i enkäten. På detta sätt kan respondenter dela enkäten och hjälpa till att  samla in fler svar. Dessa inställningar tillämpas endast på den anpassade sista sidan som endast kan aktiveras för kunder som har BUSINESS- eller ELITE-premiumpaket.
  • Survio-reklam - En premiumfunktion som aktiverar / inaktiverar Survio-reklam i enkätens sidfot.
  • Omdirigera respondenter till en hemsida - en premiumfunktion som tillåter att respondenter omdirigeras till din webbplats, e-butik eller blogg där du kan tacka dem, erbjuda rabatt eller belöning för att de har fyllt i enkäten.
  • Enkäts språk - man kan ändra enkäts språk. Det som ändras är systemtexter på knapparna Tidigare / Nästa, Skicka in, hjälptexter och felanmälningar.OBS! Texter i själva frågor i enkäten måste du översätta själv. Ditt eget innehåll översättas inte automatiskt av Survio.


Tips: Grundläggande inställningar av insamling av svar finns beskrivna i artiklar - Aktivera / Avaktivera insamling av svar och Enkäts Tillgänglighet. Aktivera anmälningar av nya svar på e-post eller Slack. För avancerade användare har vi även skapat en handledning för att Lägga Till Anpassade Data I Din Enkät Med Hjälp Av URL-parametrar. Anslut Survio till Google Analytics och få marknadsföringsmetoder som du alltid velat ha.

022