I vissa fall behöver man dölja sina enkäter från allmänheten, t.ex. hos interna undersökningar bland anställda och liknande. För att hålla en sådan enkät privat kan man säkra den med ett lösenord då endast de personer som har lösenord får tillgång till den.


1. I enkäteditorn, klicka på Inställningar i toppmenyn.2. Längst nere hittar du Säkerhetsåtgärder. Där kan du aktivera Lösenordsskydd.3. Fyll i ditt eget lösenord eller använd knappen Generera lösenord.4. Det är viktigt att testa din enkät. För att göra det klickar du på knappen Förhandsvisning i toppmenyn.5. Du kan se att din enkät har blivit låst och ett lösenord måste anges. Enkäten är nu säkrad.6. Kom ihåg att skicka det korrekta lösenordet till respondenter.


Tips: Det är möjligt att begränsa tillgång till enkäter från en begränsad IP-adress. Vi rekommenderar att du lämnar denna inställning till din företagsadministratör. Vi måste dock påpeka att denna lösning inte är 100% funktionell. Nuförtiden saknas IP-adresser och många företag kan då arbeta under en IP-adress.

023