Egna URL-parametrar / GET-parametrar är ett sätt att överföra din egen data (värden du definierar) till din enkät. Därmed kan du identifiera en viss order eller kund. Du kan ange så många parametrar som du vill ha.


OBS! Detta är en avancerad funktion. Vi rekommenderar att du lämnar denna inställning till en programmerare eller till en företagsadmin med expertis.


1. I enkäteditorn, klicka på Inställningar i toppmenyn.2. Aktivera Egna URL parametrar.3. Skapa ett namn för parametern. Om du vill lägga till ett kund-ID kommer du att ha en parameter som heter "cust-id".


4. Denna parameter läggs sedan till i enkätens URL.5. Nu är det viktigt att denna parameter “cust-id” automatiskt börjar fyllas i med verklig data (kund-ID) vilket kan göras av din programmerare eller admin. Det är vanligtvis kopplat till CRM eller e-posttjänster.


6. Exempel på en parameter fylld med verklig data (kund-ID):
?zak-id=JOHNDOE7. När inställningen är färdig kom ihåg att testa om enkäten samlar in data!


8. På slutet av resultat kommer du att se ett nytt block P1 cust-id.9. Dina skapade parametrar kommer att läggas till som nya kolumner i din XLS-fil med individuella svar (cust-id i vårt fall).Tips: Vi rekommenderar att du delegerar dessa inställningar till programmerare eller adminer. Det är väldigt svårt att få det att fungera utan expertis, anslutning till dina system och tillgång till din egen data.

024