Din enkät består av tre typer av sidor:


1. Välkomstsida - Här bör du förklara syftet med enkäten och motivera respondenter att fylla i den.2. Sedan följer sidor med frågor. I enkäter som är längre rekommenderar vi att du skapar flera sidor. Varje sida borde då innehålla frågor som är logiskt relaterade. T.ex. demografiska frågor, identitetsfrågor osv.Tips: Exempel på hur en enkät med 10 frågor kan delas upp:

  • 1 sida som har alla 10 frågor.
  • 10 sidor, varje sida har 1 fråga (som PowerPoint-presentation).
  • 5 sidor, varje sida har 2 frågor, osv...


3. Enkäten avslutas alltid med Tack-sida där alla respondenter ser din tacksägelse.Tips: Tack-sidan kan inte redigeras i FREE versionen. Om du vill skriva din egen tacksägelse måste du aktivera premiumtjänster.

026