Kassera svar från bearbetning


Använd denna funktion om följande ska utesutas från bearbetning: 

  • Dina egna testsvar,
  • Dåliga eller vulgära svar,
  • Irrelevanta svar (datarengöring).


Vad händer om jag kasserar ett svar?


Alla kasserade svar kommer INTE att behandlas i den automatiska resultatanalysen. På samma sätt kommer de INTE att ingå i rapporter och exportfiler (både sammanlagda resultat och individuella svar).


Hur kasserar man ett oönskat svar?


1. Öppna Resultat i toppmenyn vid den enkät som du vill arbeta med.2. Välj Individuella svar.3. För att kassera det valda svaret klicka på JA-knappen i den valda raden.4. Det kasserade svaret (hela raden) kommer att markeras i grått och omkopplaren kommer att vara i NEJ-läget. Det betyder att detta svar inte kommer att behandlas och inkluderas i resultat, rapporter och inte heller i exportfiler.


Hur raderar man ett svar?


Radera inte några svar om du bara vill avaktivera dem från bearbetning. Se föregående avsnitt om att kassera svar.


Det finns dock fall då svaret verkligen behöver raderas. Särskilt för att skydda respondenternas data. Med giltig GDPR-lagstiftning måste man radera uppgifter på respondenternas begäran.


1. Radering görs i samma tabell som kassering av svar genom att klicka på papperskorg-ikonen.2. Ett fönster kommer att öppnas där raderingen måste bekräftas. Klicka sedan på Radera.3. När du har raderat svaret kommer du att se en tom rad - svaren är inte dolda som vid avaktiveringen utan tas faktiskt bort.OBS! Efter att du raderat svaret är det inte möjligt att ångra detta steg!

047