1. För att konfigurera ett Survio-konto och tredjepartstjänster klicka på hamburgare-ikonen var som helst i appen. Klicka sedan på Mitt konto.2. Klicka på Integrationer.3. En översikt över tillgängliga tjänster som du kan ansluta Survio till kommer att öppnas.


  • Slack är tillgänglig för alla användare.
  • Google Sheets är tillgänglig i det grundläggande Personal-paketet.
  • Andra tjänster som Google Drive, Dropbox och OneDrive är inkluderade i Elite-paketet


4. Om du ser att omkopplaren är i JA-läget betyder det att du är ansluten och tjänsten är aktiv. Du kan även se aktiveringsdatum.5. Om du ser att omkopplaren är i NEJ-läget betyder det att du inte är ansluten till tjänsten och den är inte aktiv.


För att ansluta Survio till t.ex. Google Drive måste du ha aktiva Elite-premiumtjänster.


1. När du klickar på omkopplaren visas ett popup-fönster med ett inloggningsformulär i Google Drive. 2. Logga in på din Google Drive med dina inloggningsuppgifter och auktorisera Survio att ladda upp din data till Google Drive.3. Omkopplaren vid Google Drive är nu i JA-läget och aktiveringsdatumet visas.Synkroniserad: Aldrig - betyder att enkäten inte har säkerhetskopierat på Google Drive än. Denna säkerhetskopiering sker en gång om dagen. När data har laddats upp kommer du att kunna se datumet av den senaste säkerhetskopieringen.


Tips: Integration i OneDrive, Google Sheets och Dropbox görs i princip på samma sätt som beskrivs i exemplet i denna artikel. Dvs. omkopplaren i JA-läget, klicka på inloggningsfönstret och auktorisera Survio-tillgång.

049