Redigering av enkäter

Hur skapar man en ny enkät
1. På sidan med översikt över enkäter klicka på Skapa en enkät. Sedan välj en av tre metoder:  Använd en enkätmall - du kan välja bland ...
Mån, 26 juli, 2021 at 1:44 PM
Hur kopierar man en enkät
1. På sidan med översikt över enkäter klicka på Skapa en enkät. 2. Välj metod Kopiera någon av dina enkäter. 3. Välj en enkät som du vill ...
Tors, 24 jan., 2019 at 12:39 PM
Hur lägger man till en ny fråga
1. På sidan med dina enkäter väljer du den enkät som ska justeras. 2. I editorn klickar du på sidan med frågor.  3. Klicka på (+) ikonen o...
Tors, 24 jan., 2019 at 12:42 PM
Hur kan man redigera en fråga
OBS! Ändra aldrig en enkät som redan är igång. Du kan göra en oåterkallelig skada på de redan insamlade svaren.Genom att ändra frågornas formulering kan du ...
Tors, 24 jan., 2019 at 2:16 PM
Hur ändrar man ordning på frågor
1. Genom att klicka på frågan får du en redigeringsbubbla med olika möjligheter. Välj Flytta. 2. Välj Upp om du vill flytta frågan en position uppå...
Tors, 24 jan., 2019 at 2:20 PM
Hur lägger man till en bild till en fråga
1. Välj en fråga och klicka på den en gång. 2. Välj Redigera. 3. Klicka på Inställningar för att kunna se fler möjligheter. 4. Kr...
Tors, 24 jan., 2019 at 2:27 PM
Hur raderar man en fråga
1. Klicka på papperskorg ikonen i frågans meny.  2. OBS! Efter du har bekräftat raderingen av frågan kommer du inte att kunna ångra detta ...
Tis, 13 apr., 2021 at 10:53 AM
Hur flyttar man en fråga till en annan sida
Du kan flytta en fråga till en befintlig sida eller till en nyskapad sida. 1. Genom att klicka på frågan får du en redigeringsbubbla med olika möjlighet...
Tors, 24 jan., 2019 at 2:38 PM
Hur lägger man till en video till en fråga
1. Välj en fråga och klicka på den en gång. 2. Välj Redigera. 3. Klicka på Inställningar för att kunna se fler möjligheter. 4. Kryss...
Tors, 24 jan., 2019 at 2:44 PM
Hur lägger man till sin egen text mellan frågor
Ibland är det nödvändigt att infoga din egen text mellan frågor eller i början/slutet av sidan. Speciellt när det gäller mer komplexa och längre enkäter är ...
Tis, 16 mar., 2021 at 11:42 AM

Didn't find answer to your question?