Redigering av enkäter

Hur redigerar man hjälptexten i en fråga
Välformulerad hjälptext ger dig mer ifyllda frågeformulär och bättre data. Respondenterna behöver inte tänka på vad du menade med någon formulering och hur ...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:21 E.M.
Obligatoriska frågor
De flesta av våra frågor inkluderar möjligheten att aktivera / inaktivera skyldigheten att fylla i frågan. Dessa inkluderar Stängd fråga - ett svar, Stängd ...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:33 E.M.
Anpassat språk
Om du behöver genomföra en undersökning med automatiska utvärdering av uppgifter på flera språk, rekommenderar vi att du provar funktionen inställningar av ...
Ons, 25 aug., 2021 at 11:36 F.M.

Didn't find answer to your question?