Frågetyper

Stängd fråga- ett svar
Användning Detta är den vanligaste typen av fråga i enkäter. Respondenten väljer ENDAST ett förberett svar. Slutna frågor är därför användbara i områden...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:31 E.M.
Stängd fråga- flera svar
Användning Frågan används i en situation då du vill tillåta respondenten att välja fler svar på en fråga. Svaren kommer endast att berätta vilka svar so...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:34 E.M.
Öppen fråga - textsvar
Användning Det rör sig om en lämplig typ av fråga för insamling av synpunkter, åsikter, efterföljande kommentarer, rekommendationer, idéer etc. ...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:38 E.M.
Bildval
Användning Fungerar utmärkt för att välja bilder med olika visualiseringar av produkter, förpackningar, reklamdesigner, varumärken (logotyper) m.m. Olik...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:39 E.M.
Betygssättning - stjärnskala
Användning Används ofta för en snabb och enkel utvärdering av kvalitet eller kundnöjdhet med tjänster (restauranger, hotell, frisörer, sjukhus, m.m.). ...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:40 E.M.
Semantisk skillnad
Användning Semantisk skillnad är en socio-psykologisk och sociologisk metod för att upptäcka små skillnader i respondenternas attityder. Respondenten vä...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:42 E.M.
Lojalitetsmätning (Net Promoter Score®)
Användning Net Promoter Score används för att mäta kundernas eller anställdas lojalitet. Kunder (anställda) svarar på en väldigt enkel fråga: "Hur ...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:44 E.M.
Fördelning av poäng
Användning Använd om du vill att respondenter delar upp ett värde (t.ex. poäng, pengar, procent) mellan enskilda alternativ. På detta sätt får du inform...
Ons, 6 Okt, 2021 at 2:58 E.M.
Sorteringsfråga
Användning Använd frågan om du behöver sortera ut värden enligt olika parametrar, t.ex. efter storlek, popularitet, betydelse, pris etc. Analys...
Ons, 6 Okt, 2021 at 3:00 E.M.
Matris - ett svar
Användning Matrisfrågan används för att sammankoppla flera frågor med ett svar. Den används huvudsakligen i situationer där flera frågor av samma slag u...
Ons, 6 Okt, 2021 at 3:01 E.M.

Didn't find answer to your question?