Frågetyper

Matris - fler svar
Användning Detta är en specifik typ av fråga som bör användas klokt och endast i specifika, motiverade fall där du vill att respondenten ska välja mella...
Ons, 6 Okt, 2021 at 3:02 E.M.

Didn't find answer to your question?