Enkätsinställningar

Grundläggande enkät inställningar
I enkäteditorn, klicka på Inställningar i toppmenyn. Grundläggande alternativ för enkätens beteende är: Flerfaldiga inlämningar - en inställning ...
Tis, 13 apr., 2021 at 10:56 AM
Säkra enkät
I vissa fall behöver man dölja sina enkäter från allmänheten, t.ex. hos interna undersökningar bland anställda och liknande. För att hålla en sådan enkät pr...
Tis, 13 apr., 2021 at 10:56 AM
Lägg till din data till enkäten
Egna URL-parametrar / GET-parametrar är ett sätt att överföra din egen data (värden du definierar) till din enkät. Därmed kan du identifiera en viss order e...
Tis, 13 apr., 2021 at 10:57 AM
Koppla Google Analytics med Survio
Anslut Survio med Google Analytics och du kommer att få flera beräkningar. Du kommer att se vilka enheter respondenter använder för att besvara din enkät, h...
Tis, 13 apr., 2021 at 10:57 AM

Didn't find answer to your question?