Menu Logga in

Itegritetspolicy

Survio inser att deras kunder, besökare, användare och andra som använder www.survio.com eller andra webbplatser som ägs och / eller drivs av oss ("Survio s.r.o.") värdesätter deras privatliv. Denna integritetspolicy beskriver viktig information rörande användning och utlämnande av användarinformation som samlades in på Survio webbplatser. Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida de vill använda eller fortsätta att använda Survio webbplatser.

Denna integritetspolicy ingår i Villkoren och är föremål för Survio Terms of Service (TOS) . Din användning av Survio platser och all personlig information du lämnar på våra sidor fortsätta att omfattas av villkoren i denna integritetspolicy , samt våra användarvillkor .

Observera att eventuell bild, video, eller något annat innehåll som publiceras av användare på Survio Undersökningar blir publicerat innehåll; dessa betraktas därför inte som "personligt identifierande information" och därför inte omfattas av denna integritetspolicy .

Vilken information samlar Survio in?

Vid registrering, inköp av en produkt eller tjänst, och varje gång du besöker en Survio webbplats eller får tillgång till ditt konto samlar vi in vissa typer av information, dessa beskrivs mer i detalj i de följande styckena.

användar lämnade uppgifter: Personligt identifierbar information (såsom namn och e-postadress) som du lämnar till Survio vid registrering att Survio tjänster eller genom att delta i olika aktiviteter på Survio platser såsom ladda upp bilder och bildtexter , ladda upp videoklipp, skicka meddelanden i vårt forum.

Cookies: När du besöker Survio webbplatser, kan vi skicka en eller flera cookies - en liten textfil som innehåller en sträng av alfanumeriska tecken - till din dator som identifierar din webbläsare. Vi använder både, sessionscookies och permanenta cookies. En permanent cookie finns kvar på din hårddisk när du stänger din webbläsare. Persistent cookies kan användas av din webbläsare för efterföljande besök på webbplatsen. Persistent cookies kan tas bort genom att följa din webbläsare hjälpfil anvisningar. En session cookie är tillfällig och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan återställa din webbläsare till att vägra alla cookies eller visar när en cookie skickas. Dock kanske vissa funktioner i Survio webbplatser inte fungera korrekt om funktionen "acceptera cookies" är inaktiverad.

Loggfiler : Logga filinformation rapporterar automatiskt av Din webbläsare varje gång du visar en webbsida. När du registrerar dig eller visa Survio webbplatser registrerar våra servrar automatiskt viss information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan innehålla information som din webbförfrågan , Internet Protocol (IP) adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk , hänvisar / utgångssidor och Universal Resource Locator (URL)

Hur använder vi denna Information

Om du lämnar personligt identifierande information till oss genom Survio webbplatser, då använder vi dina personuppgifter för att driva, underhålla och ge dig de funktioner hos Survio webbplatser.

All personlig information eller innehåll som du frivilligt avslöjar på nätet (på diskussionsforum, i meddelanden områden och bloggar, i din offentliga profilsida , etc.) blir allmänt tillgänglig och kan samlas in och användas av andra. Alla bilder, bildtexter , video eller annat innehåll som du skickar till Survio webbplatser kan omfördelas via Internet och andra mediakanaler och kan ses av allmänheten.

Vi kan använda din e-postadress för ej-marknadsförande eller administrativa skäl (till exempel meddela dig om större Survio Sajt förändringar eller kundtjänständamål). Vi använder både personligt identifierande information och vissa ej-personligt identifierbar information (t.ex. anonym användare användningsdata , cookies, IP-adresser, typ av webbläsare, klickdata etc.) för att förbättra kvaliteten och utformningen av Survio webbplatser och skapa nya funktioner, kampanjer, funktioner och tjänster genom att lagra, spåra och analysera användarpreferenser och trender.

Vi använder cookies och loggar filinformation till: (a) komma ihåg information så att du inte behöver skriva in det under ditt besök eller nästa gång du besöker Survio platser; (B) tillhandahåll anpassningsbar, personlig innehåll och information; (C) övervaka effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer ; (D) övervaka aggregerade variabler som till exempel det totala antalet besökare och trafik; (E) spåra dina inmatningar, inlagor, och status i kampanjer, tävlingar och tävlingar; (F) diagnostisera eller åtgärda tekniska problem som rapporterats av våra användare eller tekniker som är förknippade med IP-adresser som styrs av ett viss webb företag eller ISP; och (g) få tillgång till din information efter du har loggat in.

När Survio Röjer Information

Vi tillhandahåller personligt identifierande information och ej-personligt identifierande information till våra dotterbolag i syfte att bearbeta sådan information för vår räkning. Vi kräver att dessa parter godkänner att behandla informationen i enlighet med vår integritetspolicy , och vi använder rimliga ansträngningar för att begränsa deras användning av sådan information och att använda andra lämpliga sekretess och säkerhetsåtgärder.

Vi kan släppa personligt identifierande information och / eller icke personligt identifierbar information om det krävs för att göra det enligt lag, eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa statliga lagar (t.ex. som EU upphovsrättslagen) eller svara på en domstolsorder , stämning eller husrannsakningsorder.

Det kan vara nödvändigt att utbyta information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande misstänkta eller faktiska olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till, bedrägeri, potentiella hot mot den allmänna säkerheten eller den fysiska säkerheten för någon person, brott mot våra användarvillkor tjänsten, eller på annat sätt är tillåtet enligt lag.

Survio förbehåller sig också rätten att avslöja personligt identifierande information och / eller icke personligt identifierbar information som Survio tror, i god tro, är lämpligt eller nödvändigt för att upprätthålla våra användarvillkor , vidta försiktighetsåtgärder mot ansvar att undersöka och försvara oss mot eventuella anspråk från tredje part eller påståenden, för att hjälpa regeringen bekämpande organ, för att skydda säkerheten eller integriteten av våra webbplatser, produkter och tjänster, och att utöva eller skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet Survio, vår personal, våra användare eller andra.

Dina Val

Du kan naturligtvis avstå från att lämna personlig information via Survio webbplatser, i detta fall kan Survio kanske inte kan tillhandahålla vissa tjänster till dig. Du kan uppdatera eller korrigera din personliga profilinformation och e-postinställningar när som helst genom att besöka din kontoprofilsida . Observera att mediafiler uppladdade av Användare av Survio webbplatser kan inte tas bort och förblir föremål för våra användarvillkor .

För att skydda din integritet och säkerhet, vi vidta rimliga åtgärder (såsom att begära ett unikt lösenord) för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till profil eller göra korrigeringar. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen av din unika lösenord och kontoinformation vid alla tidpunkter.

Vårt Engagemang för Datasäkerhet

Survio använder kommersiellt rimliga fysiska, ledande och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för din personliga information. Vi kan dock inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du förmedla till Survio, och du gör det på egen risk. När vi får den information du lämnat gör Survio kommersiellt rimliga åtgärder för att garantera säkerheten i våra system. Observera dock att detta inte är en garanti för att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstörs av brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa garantier.
Om Survio får kännedom om en säkerhetssystem brott, då vi kan försöka att meddela dig elektroniskt så att du kan vidta lämpliga skyddsåtgärder steg. Survio kan du publicera ett meddelande på vår hemsida en säkerhetsöverträdelse inträffar. För att få ett gratis skriftligt meddelande om en säkerhetsöverträdelse (eller dra tillbaka ditt medgivande från att ta emot elektroniska meddelanden) Bör du meddela vår kundtjänst avdelning.

Ändringar och Uppdateringar inom denna Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att justeras med jämna mellanrum och detta kommer att återspeglas på "senast ändrad" datum som ligger nedanför. Vänligen se över denna sida att hålla sig informerade om eventuella ändringar. I allmänhet, Vi använder endast dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn som trätt i kraft vid den tidpunkt då vi fick den personliga informationen som du lämnat. Din fortsatta användning av Survios webbplatser bekräftar ditt medgivande för detta avtal och denna integritetspolicy och eventuella framtida ändringar.

Feedback

Vänligen kontakta Survio med alla frågor eller kommentarer angående denna Integritetspolicy eller Survios Hemsida via e-post till: support@survio.com

Senast ändrad 13 augusti 2014.