Registrera dig gratis

Student och skola Enkäter

Behöver du en undersökning för din uppsats, ditt diplom- eller seminararbete? Spara dig själv en hel del arbete! Börja här!

Studentundersökningar

Oavsett om din valda ämnesområdet är sociologi eller sport kommer du att vara säker på att behöva ett enkelt sätt att ta itu med din efterforskning så att du har mer tid att fokusera på hur man presenterar resultaten.

Med vårt system för webbenkäter kan du få all information du någonsin behöver snabbt och enkelt. Allt du behöver göra är att förbereda frågor, svarsalternativ och du kan ha din enkät klar på bara några klick. Din enkät kommer att skapas till dina exakta specifikationer och kommer att rymma alla områden för studier eller frågetyp. Dessutom önskemål om att fylla i dina enkäter kan skickas till särskilda e-postadresser eller delas på sociala nätverk.

Skolenkäter

Du kommer att ha fullständiga rättigheter till data efter en svarande lämnar en enkät. Du kan arbeta med den på nätet via ditt Survio konto eller helt enkelt exportera den till XLS eller CVS format för en mer detaljerad utvärdering med hjälp av statistiska program. En trevlig funktion är att felaktiga, ofullständiga eller tomma enkäter lätt kan inaktiveras eller kasseras.

Vad bör du tänka på när du förbereder din enkät?

Under planneringen av din enkät måste du tänka på dessa viktiga punkter:

 • Vad är syftet med din enkät?
 • Hur vill du använda insamlade data?
 • Vem är din målgrupp?
 • När behöver du ha de insamlade data?
 • Hur detaljerad bör utvärdering av din enkät vara?
 • Din enkäts budget?

Målgrupp

För att få värdefulla data måste du uppmärksamma Enkät planering, frågeskapande och identifiering av din målgrupp och egenskaperna hos dess medlemmar. Kommer du be varje medlem i din målgrupp och utföra kontrollbesök omfattande efterforskning? Eller planerar du bara be några jämnåriga eller vänner?

 • Omfattande efterforskning: Den här typen av efterforskning är mycket tidskrävande och potentiellt dyr. Du frågar alla medlemmar i din målgrupp. Ju fler medlemmar din målgrupp har mer undersökningen kommer att kosta.
 • Ofullständig efterforskning: Du frågar bara några medlemmar i din målgrupp. Uppgifterna kommer att gälla endast den utvalda gruppen. Om du behöver ett brett spektrum av korrekta uppgifter från målgruppen måste du välja rätt respondenter och sedan använda statistiska metoder såsom uppskattning eller hypoteser för att etablera en resultat.

Hur kan man skapa en enkät utan svårigheter?

Det är så enkelt. Registrera dig, välj bland enkätmallar eller utforma din egen enkät. Några exempel:


 • Nöjdhetsundersökning bland Universitetsstudenter
 • Fusk i Skolan Undersökning
 • Mobbningsundersökning
 • Folkutbildning Studentundersökning
 • Utvärdering av Skolmatsal
 • Enkät för Skoltidningar
Skapa din enkät

Få data för ditt examensarbete/diplomarbete inom några timmar!

Ibm Microsoft Webnode Ford Mastercard