Mät online med hjälp av enkätplattformar.

Avslöja, med hjälp av Survio, bristerna i din organisation och hitta lösningar för att effektivt åtgärda dem. Använd enkätplattformarna för att genomföra undersökningar via olika distributionskaneler. Täck nyckelområden från kundernas återkoppling, över de anställdas nöjdhet ända till marknadssegment.

Begär en demoversion Få en testversion

Kundkännedom

Höj kundernas lojalitet och deras värde. Optimalisera kostnaderna.

Personal & administration

Förbättra produktiviteten, minimera omsättningen, finjustera rekryteringsprocessen.

 • Lär känna de anställdas åsikter
 • Öka de anställdas professionalitet
 • Stärk produktiviteten och engagemanget
 • Analysera anställningsintervjuer
 • Få återkoppling till olika händelser

FoU och produkten

Förstå kundernas behov Ta reda på hur du bäst anpassar din produkt till den aktuella marknaden.

Marknadsföring & strategi

Planera kampanjer i linje med marknadsföring & affärsstrategi.

 • Optimera processen för kundvärvning
 • Öka reklamens och mobilannonsernas kvalitet
 • Öka medvetenheten om märket
 • Upptäck nya marknader och möjligheter
 • Skapa pristester

Lösningar även för din verksamhet

 • SaaS & tjänster för att återvinna kunder
 • Finansiella tjänster och bankverksamhet
 • HoReCa-området
 • Tillverkning av produkter
 • Sjukvård
 • Utbildningsinsitutioner
 • Detaljhandel & kundupplevelse med onlinehandel
 • Agenturer och kundtjänster
 • Statliga myndigheter och offentlig förvaltning
 • Handel med råvaror

Framtaget av experter. Kan användas direkt.

Skapa professionella enkäter blixtsnabbt. Välj bland ett antal exempel på enkäter som sammanställts av experter direkt för ditt område eller för ett specifikt ämne.

Framtaget av experter. Kan användas direkt.

Flexibel design. För mobila anordningar.

Skapa attraktiva enkäter - efter dina egna önskemål

 • Välj bland 19 typer av frågor
 • Välj din egen enkätstruktur med en layout på en eller flera sidor

Ge enkäterna ett professionellt utseende - utan ansträngning

 • Öka enkäternas trovärdighet med användningen av företagets design
 • Lägg in en logotyp eller ovanlig tapet i frågeformuläret och imponera på respondenterna. Anpassa schemats färg till ditt varumärke
Flexibel design. För mobila anordningar.

Undersökningar på mobila anordningar. En nödvändighet för en högre leveransfrekvens.

Idag körs alla digitala kanaler i smarta telefoner och på surfplattor. Det är därför viktigt att din undersökning drar till sig uppmärksamhet från respondenterna med ett attraktivt mobilt utseende.

Survio möjliggör för dig att enkelt skapa, dela och hantera enkäterna, som utan problem anpassar utseendet till mobila anordningar.

Undersökningar på mobila anordningar. En nödvändighet för en högre leveransfrekvens.

Kommunikation på alla nivåer. Med vem som helst, var som helst.

Använd en maximal mängd kommunikationskanaler och anordningar för delandet av enkäterna. Nå kunderna på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Survio erbjuder mängder med möjligheter för att samla in svar.

 • Hänvisning till enkät
 • Avancerad integration med CRM
 • Speciellt utvecklad applikation
 • Widget med enkät på webben
 • Kommunikationsapplikation
 • Pekskärmar i butiken
 • Enkät i e-postmeddelande
 • QR-kod på kvittot eller fakturan
 • Enkät på mobilanordningar
 • Specialiserade CATI-samtal

Begär en demoversion

Kommunikation på alla nivåer. Med vem som helst, var som helst.

Realtidsanalys. Begripliga rapporter.

Presentationen av dina resultat kommer att vara professionell

 • Välj den typ av grafik som bäst illustrerar dina uppgifter
 • Anpassa färgutförandet till ditt varumärke
 • Redigera beskrivningar och värden, skapa koncisa och passande namn
 • Filtrera och sortera resultaten enligt ett antal kriterier, presentera resultaten i en logisk och tydlig ordning (t.ex. till en specifik filial, produkt, säljare o.dyl.)

Ditt team kommer att ta beslut baserade på uppgifterna

 • Dela resultat och rapporter med ditt team med hjälp av specifika, lösenordsskyddade URL-adresser
 • Få automatiskt skapade och översiktliga rapporter med ett klick

Mer om resultatanalys

Realtidsanalys. Begripliga rapporter.

Visa rapportmallar i tillgängliga format

Egna instrumentpaneler. Business intelligence för dina beslut.

Visa uppgifter på en professionell nivå

Arbetet med de integrerade BI-instrumentpanelerna (Business Intelligence) är väldigt enkelt. Du behöver inte vara någon analytiker för att själv kunna skapa översikter med precisa uppgifter. Visa övriga din förmåga att effektivt använda bearbetade uppgifter!

Automatiska instrumentpaneler direkt till din e-post

 • Låt Survio skicka instrumentpaneler till din e-postadress - dagligen / veckovis / månatligen
 • Skicka massinbjudningar till kollegor och affärspartners
 • Dela instrumentpaneler med unika lösenordssäkrade URL-adresser
 • Ladda ner instrumentpaneler. Genom att skriva ut dem har du färdiga dokument för ett företagsmöte
Egna instrumentpaneler. Business intelligence för dina beslut.

En enkät. En mängd instrumentpaneler för olika ändamål.

 • Marknadsföringsansvarig

  Instrumentpanel för marknadsföring eller personalfrågor

  Marknadsförings- och personalansvariga behöver detaljerad information om kundernas/anställdas nöjdhet inom specifika områden eller enskilda branscher.

  De utvalda teammedlemmarna skickar automatiska instrumentpaneler till Survio varje vecka.

 • Verkställande direktör

  Instrumentpanel för VD eller aktieägare

  VD och styrelsemedlemmar kommer att vara intresserade av ett diagram med sammanställda uppgifter för planering av uppnåendet av mål och strategier.

  Survio skickar automatiskt, alltid en gång i månaden,instrumentpanel till styrelsens e-postadress.

 • Kundtjänstpersonal

  Instrumentpanel för kundtjänstens telefonnummer

  Kundtjänsten använder en instrumentpanel med detaljerade tabellöversikter för att analysera återkopplingar för vidare åtgärdande av kundernas krav.

  Kundtjänstens personal får alltid instrumentpanelen efter de tagit emot meddelanden från kunden.

Börja använd nästa generations enkätprogramvara

Sluta tveka om att Survio är den bästa lösningen för ditt företag. Upptäck funktionerna som hjälper ditt företag.

Begär en demoversion Få en testversion

Enkelt medtagande av fler användare på en gång. Samarbeta i team.

Teamhantering

Lägg till eller ta bort användare efter behov. Ställ enkelt in deras roller och åtkomstnivåer.

Single Sign-On

Involvera större team i att skapandet av undersökningar enkelt och säkert med hjälp av SSO och protokollet SAML 2.0.

Uppgiftshantering

Få överblick och ständig tillgång till enkäterna. Förflytta enkäterna mellan teamets medlemmar. Ha dina uppgifter under kontroll - även i de situationer då någon av dina kollegor oväntat lämnar företaget.

Anpassad inloggningssida

Skapa en egen inloggningssida med företagsloggan och ditt varumärkes design. Teammedlemmarnas användarupplevelse kommer att bli ännu större.

Verksamhetsloggning

Teamets chef kan enkelt hantera och följa användarnas verksamhet. Automatisera nedladdningar av protokoll med översikt över verksamheten med hjälp av API.

Survio för team

Hantera användare och enkäter för alla team och filialer. Vill du erbjuda Survio till dina affärspartners och kunder? Sätt igång.

Enkelt medtagande av fler användare på en gång. Samarbeta i team.

Arbete med återkoppling i team. Integrera Survio med andra applikationer.

Integrera bearbetade uppgifter i företagets system och internt arbetsflöde

Använd Survio för att automatiskt skicka viktig information och uppgiftsöversikter till ditt företags system (t.ex. CRM, verktyg för kundtjänst, produkthantering eller teamledning). Arbeta alltid med aktuell information och dela uppgifterna med dina team eller ansvariga personer.

Använd återkopplingarna för att ta korrekta beslut

Ge dina team möjligheter att handla snabbt och rätt. Öka kundernas och medarbetares nöjdhet, förbygg att säger upp sig optimera utgifterna och maximera mervärdet.

Automatisera ditt arbetsflöde

 • Överför uppgifter från enkäterna till företagets system med hjälp av API
 • Integrera dina uppgifter med hundratals favoritappar via Zapier
 • Använd automatiska påminnelser för massinbjudningar
 • Få uppgifter (svar från enkäter) skickade direkt till din e-postadress
 • Skicka instrumentpaneler med översikter över utvalda uppgifter till ditt team
 • Få meddelanden om enkäternas ifyllning med e-post eller Slack
 • Spåra teamets verksamhetsloggar på distans via API
 • Microsoft Office
 • Dropbox
 • OneDrive
 • Google Sheets
 • Zapier
 • API
 • Google Drive
 • Google Analytics

Säkerhet på en företagsomfattande nivå. Administration, kontroll & styrning.

Säkerhet är vår prioritet

Dina uppgifter skyddas genom säkerhetselement på företagsnivå, inklusive datakryptering, redundans, kontinuerlig övervakning av nätet, SSO-autentisering och andra mekanismer.

Mer än standard

Vi är innehavare av ISO 27001-certifikatet, en internationellt giltig standard, inte bara för SaaS-leverantörer. Vi följer föreskrifterna i den tyska dataskyddsförordningen, vilket är den strängaste standarden i hela EU.

Uppgifter och hantering av användare fullt under kontroll

Få översikt och kontroll över alla användare med en enda instrumentpanel. Behåll de tillgängliga uppgifterna, oberoende av personalförändringar i ditt företag.

Mer om säkerheten

En av de högst rankade enkätprogramvarorna.

Vi är stolta över att användarnas betyg rankar Survio bland de tre bästa programvaruplattformarna för skapande av enkäter. Sedan vi grundades har Survio fått nästan 2 000 positiva recensioner på recensionsforum som Trustpilot, Capterra eller G2.

Läs recensionerna

 • Crozdesk
 • G2
 • Capterra

Konkreta bevis på framgång

 • Hos Survio använder vi NPS® för kontinuerlig mätning och utvärdering, men även för regelbunden återkoppling från anställda. Integrationen med våra system möjliggör för oss att fånga upp alla ändringar i trender och reagera i tid. Det hjälper oss att skapa en motiverande miljö för våra anställda och öka produktkvaliteten för våra kunder.

  Josef Hos

  Josef Hos VD

 • Survio är enkelt, intuitivt och uppfyller precis mina förväntningar på hur ett sådant online-enkätsystem ska fungera. Det är nu mycket enklare att hantera förberedandet, distributionen och utvärderingen av över 1 400 enkäter från alla filialer och dessutom har jag uppgifterna direkt tillgängliga på olika sätt för vidare arbete.

  Markéta Nicová

  Markéta Nicová Recruitment & Employer branding

 • Jag har redan använt Survio i många enkätundersökningar för både små och stora grupper av utvärderare. Enkäternas främsta fördel tycker jag är deras tydlighet och användarvänliga hantering. För ett effektivare arbete är det möjligt att använda ett brett utbud av mallar som avspeglar aktuella önskemål

  Klára Seitlová

  Klára Seitlová Personal- och marknadsföringsansvarig

Upplev Survio i aktion.

Kontakta våra Customer Success-specialister som hjälper dig att ansluta Survio till ditt företags miljö och verksamhet.

Begär en demoversion Få en testversion

Vad är en enkätprogramvara?

Enkätprogramvaran är en ändamålsenlig lösning för insamling av återkopplingar, analys av dem och följande utvärdering. Den här formen erbjuder en mängd fördelar vid genomförandet av undersökningar, utan hänsyn till storlek, inriktning eller expertis. Varför vänta på uppgifter som du kan be om och på så sätt få en fördel gentemot konkurrensen.

Bland den här programvarulösningens huvudfördelar hör täckandet av ett stort antal respondenter och analyser av deras svar i realtid. De inhämtade resultaten kan du effektivt dela med dina kollegor eller affärspartners med hjälp av de automatiska instrumentpaneler. Ha en kontinuerlig uppsikt över dina kunder och deras behov.

Survio har från sitt grundande år 2008 fungerat som ett enkelt verktyg för skapande av enkäter. Idag är det en professionell SaaS-plattform som används av mer än 3 miljoner användare över hela världen. Syftet är att förmedla värdefull information om kunder, produkter, marknader eller anställda. Baserat på de resultaten kan företag och organisationer fatta bättre beslut och planera steg som leder till en ökad produktivitet, omsättning, lönsamhet och medvetenhet.

En modern och intuitiv design, mobilt gränssnitt, flerkanalsdistribution, effektiva analyser eller fantastiska integrationsmöjligheter. Allt detta gör att Survio blir en mycket funktionell lösning som anpassar sig till vilket företag, organisation, yrke eller område som helst.

Läs mer

Vad är en enkätprogramvara?

Begär offert

Börja med enkäterna nu!

 • Skapa en enkät Intuitiv enkätredigerare, 100+ enkätmallar
 • Samla in svar För mobilenheter, insamling av svar på olika kanaler, identitetsspårning
 • Analysera enkätresultat Snabba och begripliga analyser, rapporter med ett klick
 • Samarbeta med Survio Användarhantering, anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

en testversion.

Testa alla funktionerna för Survio PRO i 2 veckor utan begränsningar. Bekanta dig med den förstklassiga programvarulösningen för insamlande av återkopplingar.