Onlineenkäter för team.

Hantera enkäter effektivt och ha översikt över deras användning i er organisation. Oavsett om ni är en liten firma eller en stor koncern, med Survio har ni enkäter, data, användare och teamsammansättning under kontroll.

Få en testversion

Företagets ledning vid ett vanligt arbetsmöte

Teamadministration, kontroll & styrning av data.

Håll uppsikt över användarnas aktiviteter och deras användning av enkätplattformen från en administrativ instrumentpanel. Arbeta effektivt med enkäterna.

 • Ägare Har full åtkomsträtt till fakturering. Hanterar prenumerationer och antal platser i teamet, inkl. tilldelande av användarroller.
 • Administratör Hanterar inställningar av team, användare och dess roller. Bjuder in nya användare och har tillträde till faktureringen.
 • Redigerare Har åtkomst till sitt konto och sina egna enkäter.
En surfplatta visar avdelningen för teamadministrering i enkätprogramvaran
 • Lägg till nya / ta bort gamla användare som du vill
 • Lägg roller och åtkomsträttigheter för varje användare
 • Reagera i tid på dina teammedlemmars aktivitet i Survio
 • Sätt på automatisk nedladdning av aktivitetsöversikt med hjälp av API

Programvara för återkoppling med en bred användning.

Marknadsföring och Produkt

Låt dina kollegor på de enskilda filialerna genomföra enkäter om betygssättning av produkter. Skicka frågeformulär mellan teammedlemmar efter behov. Hantera konton separat. Samla in data om marknaden och följ dina produkters framgång.

Försäljning

Lyssna på kundernas röst. Mät kundnöjdheten tillsammans med dina säljare. Skapa ett separat konto för varje återförsäljare i ditt nätverk och ge dem insikt i konsumenternas shoppingbeteende eller branschtrender.

Kundtjänst

Få återkoppling om kundernas erfarenhet med dina produkter eller betygsättning om hur nöjda de är med tjänsterna som tillhandahålls. Samla in relevant och korrekt data som kundtjänstpersonalen förstår.

Samarbeta mellan teamen

Använd Survio som en teamlösning, oavsett organisationens typ eller storlek. Aktivera enkel inloggning med hjälp av SSO. Ta kontroll över kontohantering och användaraktiviteten i Survio. Öka trovärdigheten för dina konton med en egen inloggningssida.

Upptäck hur våra kunder använder Survio för att nå sina mål och växa sina företag.

Läs fallstudierna

Granskningsprotokoll om användaraktiviteter.

Ha en omfattande översikt över användningen av Survio. Aktivitetsloggar låter dig övervaka aktiviteter, statusar och ändringar som teammedlemmar har gjort på ert teamkonto.

Jag skulle vilja veta mer

Skärmbild från applikationen Survio som visar gränssnitt för medlemmarnas aktiviteter

Administrering av användarroller och åtkomst.

Med Survio förlorar du inte åtkomst till användarnas data, deras enkäter eller de insamlade svaren. Du kommer att ha full kontroll över allt, oavsett organisationsförändringar.

 • Redigera
 • Radera
 • Ändra ägare

Beställ en Survio-PRO demo

Skärmbilden från applikationen Survio visar gränssnitt för enkäthantering

Single Sign-On, den högsta säkerhetsnivån.

 • Överlägsen lösenordsstyrka Det är inte nödvändigt att kombinera fler användarnamn och lösenord.
 • Högre nätverkssäkerhet Ánvändning av unika lösenord minskar risken för säkerhetsbrott.
 • Snabbare inloggning Upprepad inloggning kräver inte angivande av lösenord på nytt.
 • Enhetlig datalagringsplats Alla näåverksdata lagras på en lagringsplats.
 • Minskade IT-kostnader Resursbespringar tack vare färre samtal till IT-kundtjänsten gällande lösenord.
 • Enklare administration Alla administrativa uppgifter hanteras med samma verktyg.

Funktionen Single Sign-On (SSO) är endast tillgänglig i planen ENTERPRISE.

Fråga våra specialister

En kontorsstol och en laptop på bordet

Högre trovärdighet tack vare en egen inloggningssida.

Skapa din egen sida för inloggning till Survio, vilket stärker användarnas förtroende och ökar säkerheten. Komplettera med företagsloggan och anpassa utseendet med ditt företags design.

Testa den här funktionen

En egen inloggningssida med företagsloggan för tillträde till Survio

Survio PRO - en idealisk enkätlösning för agenturer.

Är du en marknadsförings- eller rekryteringsbyrå? Hjälper du dina kunder att få återkoppling från sina kunder eller anställda? Gör det lättare för dem att arbeta med data och leda dem till effektivt beslutsfattande.

Gå över till Survio

Två kollegor diskuterar under ett arbetsmöte
Schema för användarhantering inom ramen för teamkontot i Surviu PRO

Konkreta bevis på framgång

 • Hos Survio använder vi NPS® för kontinuerlig mätning och utvärdering, men även för regelbunden återkoppling från anställda. Integrationen med våra system möjliggör för oss att fånga upp alla ändringar i trender och reagera i tid. Det hjälper oss att skapa en motiverande miljö för våra anställda och öka produktkvaliteten för våra kunder.

  Josef Hos

  Josef Hos VD

 • Survio är enkelt, intuitivt och uppfyller precis mina förväntningar på hur ett sådant online-enkätsystem ska fungera. Det är nu mycket enklare att hantera förberedandet, distributionen och utvärderingen av över 1 400 enkäter från alla filialer och dessutom har jag uppgifterna direkt tillgängliga på olika sätt för vidare arbete.

  Markéta Nicová

  Markéta Nicová Recruitment & Employer branding

 • Jag har redan använt Survio i många enkätundersökningar för både små och stora grupper av utvärderare. Enkäternas främsta fördel tycker jag är deras tydlighet och användarvänliga hantering. För ett effektivare arbete är det möjligt att använda ett brett utbud av mallar som avspeglar aktuella önskemål

  Klára Seitlová

  Klára Seitlová Personal- och marknadsföringsansvarig

Upplev Survio i aktion.

Kontakta våra Customer Success-specialister som hjälper dig att ansluta Survio till ditt företags miljö och verksamhet.

Begär en demoversion

Begär offert

Börja med enkäterna nu!

 • Skapa en enkät Intuitiv enkätredigerare, 100+ enkätmallar
 • Samla in svar För mobilenheter, insamling av svar på olika kanaler, identitetsspårning
 • Analysera enkätresultat Snabba och begripliga analyser, rapporter med ett klick
 • Samarbeta med Survio Användarhantering, anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

en testversion.

Testa alla funktionerna för Survio PRO i 2 veckor utan begränsningar. Bekanta dig med den förstklassiga programvarulösningen för insamlande av återkopplingar.