Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Demografisk undersøkelse

Hei,

Takk for at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

1 Er du mann eller kvinne?
Obligatorisk svar

2 Hvilken aldersgruppe tilhører du?
Obligatorisk svar

3 Hva er din sivile status?
Obligatorisk svar

4 Hvilket fylke bor du i?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

5 Hva er ditt postnummer?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår

6 Hva er din høyeste fullførte utdannelse?
Obligatorisk svar

7 Er et eller flere medlemmer i din husstand som er selvstendig næringsdrivende eller driver med jordbruk?
Obligatorisk svar

8 Hva er din arbeidssituasjon nå for tiden?
Obligatorisk svar

9 Hva var din samlede bruttoinntekt i fjor?
Obligatorisk svar

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

10 Hva er den samlete inntekten i din husholdning i fjor?
Obligatorisk svar

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

11 Hvor ble du født?
Obligatorisk svar

12 Hvor kommer dine foreldre fra?
Obligatorisk svar

13 Hva er din nåværende boligsituasjon?
Obligatorisk svar

14 Hvor mange barn under 18 år er det i din husstand inkludert deg selv?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår