Demografisk undersøkelse

Demografisk undersøkelse

Popularitet: 144 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Demografisk undersøkelse

Hei,

Takk for at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

1. Er du mann eller kvinne?

 • Mann
 • Kvinne

2. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

 • Opp til 17
 • 18-20
 • 21-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60 og oppover

3. Hva er din sivile status?

 • Gift
 • Samboer
 • Skilt
 • Enke/enkemann
 • Enslig

4. Hvilket fylke bor du i?

500

5. Hva er ditt postnummer?

500

6. Hva er din høyeste fullførte utdannelse?

 • Mindre enn grunnskole
 • Grunnskole
 • Videregående skole
 • Høgskole/universitet (tilsvarende bachelor)
 • Høgskole/universitet (tilsvarende bachelor)
 • Høyere enn mastergrad

7. Er et eller flere medlemmer i din husstand som er selvstendig næringsdrivende eller driver med jordbruk?

 • Ja
 • Nei

8. Hva er din arbeidssituasjon nå for tiden?

 • Arbeidsledig, på jakt etter arbeid
 • Arbeidsledig, søker ikke aktivt etter arbeid
 • Vikar
 • Deltidsansatt
 • Heltidsansatt
 • Permittert
 • Arbeidsufør
 • Pensjonert

9. Hva var din samlede bruttoinntekt i fjor?

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

 • opp til 300 000
 • opp til 350 000
 • opp til 400 000
 • opp til 450 000
 • opp til 500 000
 • opp til 550 000
 • opp til 600 000
 • opp til 650 000
 • opp til 700 000
 • opp til 750 000
 • mer enn 750 000

10. Hva er den samlete inntekten i din husholdning i fjor?

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

 • Under 200 000
 • 200 000-400 000
 • 400 000-600 000
 • 600 000-800 000
 • 800 000-1 000 000
 • 1 000 000-1 500 000

11. Hvor ble du født?

 • Norge
 • Et annet nordisk land
 • Vest-Europa
 • Øst-Europa
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Oseania

12. Hvor kommer dine foreldre fra?

 • Norge
 • Et annet nordisk land
 • Vest-Europa
 • Øst-Europa
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Oseania

13. Hva er din nåværende boligsituasjon?

 • Jeg eier en leilighet/et hus
 • Jeg leier en leilighet
 • Jeg bor med foreldrene
 • Jeg bor med besteforeldrene
 • Jeg er hjemløs
 • Jeg bor i en sosialbolig
 • Extra answer

14. Hvor mange barn under 18 år er det i din husstand inkludert deg selv?

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?