Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Demografisk undersøkelse Norge

Hei,

takk for at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

1 Hvilket fylke bor du i?
Obligatorisk svar

2 Hva er ditt postnummer?
Obligatorisk svar

50 tegn gjenstår

3 Hva er ditt kjønn?
Obligatorisk svar

4 Hvilken aldersgruppe tilhører du?
Obligatorisk svar

5 Hva er din høyeste fullførte utdannelse?
Obligatorisk svar

6 Er et eller flere medlemmer i din husstand selvstendig næringsdrivende?
Obligatorisk svar

7 Hva er din arbeidssituasjon nå for tiden?
Obligatorisk svar

8 Hva var din samlede bruttoinntekt i 2016?
Obligatorisk svar

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

20 tegn gjenstår

9 Hva var din families/husstands samlede bruttoinntekt i 2016?
Obligatorisk svar

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

20 tegn gjenstår

10 Hva er din nasjonalitet?
Obligatorisk svar

11 Hva er din nåværende boligsituasjon?
Obligatorisk svar

12 Hva er din sivile status?
Obligatorisk svar

13 Hvor mange barn under 18 år er det i din husstand inkludert deg selv?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår