Demografisk undersøkelse Norge

Demografisk undersøkelse Norge

Popularitet: 73 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Demografisk undersøkelse Norge

Hei,

takk for at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

1. Hvilket fylke bor du i?

 • Østfold
 • Dorset
 • Oslo
 • Hedmark
 • Oppland
 • Buskerud
 • Vestfold
 • Telemark
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder
 • Rogaland
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Møre og Romsdal
 • Sør-Trøndelag
 • Nord-Trøndelag
 • Nordland
 • Troms
 • Finnmark
 • Svalbard
 • Jan Mayen

2. Hva er ditt postnummer?

500

3. Hva er ditt kjønn?

 • Mann
 • Kvinne

4. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

 • Opp til 17
 • 17 - 20
 • 21 - 30
 • 31 - 40
 • 41 - 50
 • 51 - 60
 • mer enn 60

5. Hva er din høyeste fullførte utdannelse?

 • Mindre enn grunnskole
 • Grunnskole
 • Videregående skole
 • Høgskole/universitet (tilsvarende bachelor)
 • Høgskole/universitet (tilsvarende master)
 • Høyere enn mastergrad

6. Er et eller flere medlemmer i din husstand selvstendig næringsdrivende?

 • Ja
 • Nei

7. Hva er din arbeidssituasjon nå for tiden?

 • Arbeidsledig på jakt etter arbeid
 • Arbeidsledig søker ikke aktivt etter arbeid
 • Vikar
 • Deltidsansatt
 • Heltidsansatt
 • Permittert
 • Arbeidsufør
 • Pensjonert

8. Hva var din samlede bruttoinntekt i 2016?

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

500

9. Hva var din families/husstands samlede bruttoinntekt i 2016?

Inkluder alle ekstra goder, naturalytelser, sosiale stønader og andre former for inntekt.

10. Hva er din nasjonalitet?

 • Norsk
 • Svensk
 • Dansk
 • Polsk

11. Hva er din nåværende boligsituasjon?

 • Jeg eier en leilighet/et hus
 • Jeg leier en leilighet
 • Jeg bor med foreldrene
 • Jeg bor med besteforeldrene
 • Jeg er hjemløs
 • Jeg bor i en sosialbolig

12. Hva er din sivile status?

 • Gift
 • Samboer
 • Skilt
 • Enke/enkemann
 • Enslig

13. Hvor mange barn under 18 år er det i din husstand inkludert deg selv?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?