Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Egenvurdering blant ansatte

Hei, Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1 Hvor lenge har du jobbet "NAVNET PÅ FIRMAET"?
Obligatorisk svar

2 Hva slags stilling har du?
Obligatorisk svar

3 Hvor fornøyd er du i det store og hele med din posisjon i "NAVNET PÅ FIRMAET"?
Obligatorisk svar

4 Hvilken avdeling arbeider du i?
Obligatorisk svar

5 Hvordan vurderer du din egen prestasjon med tanke på målene som er satt?
Obligatorisk svar

6 Vennligst vurder din innsats og resultater med hensyn til:
Obligatorisk svar

Utmerket
Bra
Hverken/eller
Utilstrekkelig
Dårlig
Produktivitet/Prestasjon
Kvaliteten på arbeidet

7 Er det noe som kan være med på å øke din produktivitet?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår