Evaluering av arbeidsprestasjon

Evaluering av arbeidsprestasjon

Popularitet: 71 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Evaluering av arbeidsprestasjon

Hallo,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å evaluere arbeidsinnsatsen til din medarbeider.

1. Hvor hardt arbeider "NAVN"?

 • Meget hardt
 • Litt over gjennomsnittet
 • Middels hardt
 • Vedkommende overanstrenger seg ikke
 • Vedkommendes innsats er utilstrekkelig

2. Hvor effektivt arbeider "NAVN"?

 • Mer effektivt enn de fleste
 • Vedkommende utnytter arbeidstiden godt nok
 • På linje med andre
 • Under gjennomsnittet
 • Vedkommende kaster bort arbeidstiden på nettsurfing o.l.

3. Overholder "NAVN" fristene som er fastsatt av overordnede?

 • Ja, uten unntak
 • Ja, i de fleste tilfeller
 • Ja, ofte.
 • Bare en gang inni mellom
 • Så godt som aldri

4. Kommer "NAVN" godt overens med sine medarbeidere?

 • Samarbeidet går alltid friksjonsfritt
 • "NAVT" har ingen nevneverdige problemer med sine kollegaer.
 • "NAVN" har et nøytralt forhold til sine medarbeidere-
 • Samarbeidet knirker
 • Det er en katastrofe

5. Reagerer "NAVN" raskt på forespørsler fra sine medarbeidere?

 • Utrolig raskt
 • Tilstrekkelig raskt
 • Akseptabelt
 • Vedkommende drøyer med å svare iblant
 • Respons uteblir som regel

6. Er "NAVN" flink til å håndtere kritikk?

 • Vedkommende er svært åpen for andres kritikk
 • Vedkommende har ikke større problemer med å ta kritikk.
 • Vedkommende sliter med å håndtere kritikk med gjør sitt beste
 • Vedkommende har store problemer med å håndtere kritikk
 • Vedkommende tar all kritikk som personlige angrep

7. Er "NAVN" fleksibel med tanke på skiftende prioriteringer?

 • Vedkommende håndtere skiftende prioriteringer bedre enn de fleste
 • Det byr ikke på noe problem for vedkommende
 • På linje med andre
 • Vedkommende er treg til å reagere på endringer
 • Det er et stort problem for hele teamet

8. Kjenner "NAVN" til firmaets mål, verdier og visjoner?

 • Ja, absolutt
 • Ja, vedkommende har en god oversikt over de spørsmålene
 • Ja, stort sett
 • Vedkommende har manglende kunnskap i så måte
 • Nei, overhodet ikke

9. Er det noe du ønsker å legge til? Bruk kommentarfeltet nedenfor.

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?