Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Evaluering av arbeidsprestasjon

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å evaluere arbeidsinnsatsen til din medarbeider.

1 Hvor hardt arbeider "NAVN"?
Obligatorisk svar

2 Hvor effektivt arbeider "NAVN"?
Obligatorisk svar

3 Overholder "NAVN" fristene som er fastsatt av overordnede?
Obligatorisk svar

4 Kommer "NAVN" godt overens med sine medarbeidere?
Obligatorisk svar

5 Reagerer "NAVN" raskt på forespørsler fra sine medarbeidere?
Obligatorisk svar

6 Er "NAVN" flink til å håndtere kritikk?
Obligatorisk svar

7 Er "NAVN" fleksibel med tanke på skiftende prioriteringer?
Obligatorisk svar

8 Kjenner "NAVN" til firmaets mål, verdier og visjoner?
Obligatorisk svar

9 Er det noe du ønsker å legge til? Bruk kommentarfeltet nedenfor.
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår