Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Evalueringsskjema etter gjennomført kurs

Kjære student,

Du er invitert til å delta i en kort undersøkelse for å hjelpe oss med å gjøre kursopplevelsen så god som mulig.

1 Hvilket studieår er du på?
Obligatorisk svar

2 Hvorfor valgte du å gjennomføre dette kurset?
Obligatorisk svar

3 Var kurset vanskeligere enn du hadde ventet?
Obligatorisk svar

4 Ville du meldt deg på et annet kurs med samme læreren?
Obligatorisk svar

5 Ville du anbefale kurset til andre studenter?
Obligatorisk svar

6 Hvis svaret på det forrige spørsmålet er "nei", kan du vennligst begrunne det?

1500 tegn gjenstår

7 Hvordan kan kurset forbedres?

1500 tegn gjenstår