Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Evalueringsskjema ved avbestilling av tjenester

Kjære bruker,

Du er invitert til å delta i en kort undersøkelse for å hjelpe oss med å forbedre våre tjenester.

1 Hva er ditt kjønn?

2 Hvilken aldersgruppe tilhører du?
Obligatorisk svar

3 Hvor lenge har du benyttet våre tjenester?
Obligatorisk svar

4 Hvor ofte bruker du vår tjeneste?
Obligatorisk svar

5 Hvordan vurderer du vår tjeneste sammenlignet med andre tilgjengelige tjenester av dette slaget?
Obligatorisk svar

6 Hvor fornøyd er du med tjenesten i det store og hele?
Obligatorisk svar

7 Hva er hovedårsaken til at du avbestilte tjenesten?
Obligatorisk svar

8 Tror du at du kommer tilbake til oss i framtiden?
Obligatorisk svar

9 Er det noe vi kan forbedre for å kunne ha beholdt deg som bruker?

1500 tegn gjenstår