Generell spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Generell spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Popularitet: 252 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Generell spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Oppfatter du jobben din som meningsfull?

 • Den er dypt meningsfull
 • Den er forholdsvis meningsfull
 • Det kommer an på situasjonen
 • Den kunne vært mer meningsfull
 • Den er meningsløs og irrelevant

2. Mener du at jobben din er utfordrende?

 • Den er ytterst utfordrende
 • Den byr på visse utfordringer
 • Det kommer an på situasjonen
 • Ikke så utfordrende
 • Nei, ikke i det hele tatt

3. Opplever du at du er stresset eller overbelastet i forbindelse med dine arbeidsoppgaver?

 • Nei, ikke i det hele tatt
 • Ikke så ofte
 • Noen ganger
 • Ofte
 • Bestandig

4. Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?

 • Den er svært bra
 • Den er passe bra
 • Jeg fortjener litt høyere lønn
 • Den er altfor lav

5. Mener du at dine medarbeidere tar hensyn til synspunktene dine?

 • Ja, altid
 • Ja, for det meste
 • Noen ganger
 • Sjelden
 • Aldri

6. Mener du at kravene ledelsen stiller til deg, er realistiske?

 • Ja, for all del
 • Ja, i det fleste tilfeller
 • Ja, de er stort sett overkommelige
 • Det har skjedd de har vært litt høyt oppskrudde
 • De er mildt sagt høye

7. Får du mye rom for profesjonell utvikling?

 • Ja
 • Nei

8. Hvor fornøyd er din leder/manager med deg som ansatt?

 • Meget fornøyd
 • Temmelig fornøyd
 • Hverken/eller
 • Ikke så fornøyd
 • Direkte misfornøyd

9. Er du fornøyd med fordelsprogrammet/frynsegoder vi tilbyr våre ansatte?

 • Meget fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Direkte misfornøyd

10. Er du tilfreds med jobben din?

 • Ja, for all del
 • Ja
 • Ikke helt
 • Overhodet ikke

11. Kan man si at du er stolt over å ha tilknytning til "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Ja, uten tvil
 • Ja, jeg opplever en slags stolthet
 • Hverken/eller
 • Nei, egentlig ikke
 • Nei, tvert imot

12. Liker du din arbeidsgiver?

 • Ja, jeg gjør det i aller høyeste grad
 • Ja, man kan godt si det
 • Hverken/eller
 • Nei, det er ikke tilfelle
 • Tvert imot

13. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å se deg om etter en ny jobb i overskuelig framtid?

 • Jeg gjør det helt sikkert
 • Det kan godt tenkes
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg tror ikke jeg gjør det
 • Det er utelukket
Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?