Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Generell spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1 Oppfatter du jobben din som meningsfull?
Obligatorisk svar

2 Mener du at jobben din er utfordrende?
Obligatorisk svar

3 Opplever du at du er stresset eller overbelastet i forbindelse med dine arbeidsoppgaver?
Obligatorisk svar

4 Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?
Obligatorisk svar

5 Mener du at dine medarbeidere tar hensyn til synspunktene dine?
Obligatorisk svar

6 Mener du at kravene ledelsen stiller til deg, er realistiske?
Obligatorisk svar

7 Får du mye rom for profesjonell utvikling?
Obligatorisk svar

8 Hvor fornøyd er din leder/manager med deg som ansatt?
Obligatorisk svar

9 Er du fornøyd med fordelsprogrammet/frynsegoder vi tilbyr våre ansatte?
Obligatorisk svar

10 Er du tilfreds med jobben din?
Obligatorisk svar

11 Kan man si at du er stolt over å ha tilknytning til "NAVNET PÅ FIRMAET"?
Obligatorisk svar

12 Liker du din arbeidsgiver?
Obligatorisk svar

13 Hvor sannsynlig er det at du kommer til å se deg om etter en ny jobb i overskuelig framtid?
Obligatorisk svar