Produktevaluering

Produktevaluering

Popularitet: 726 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Produktevaluering

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

1. Hvor hørte du først om "PRODUKTNAVNET"?

 • Fjernsynet
 • Radio
 • Dagsaviser
 • Tidsskrifter
 • Nettet
 • Fra noen jeg kjenner

2. Hvor lenge har du brukt "PRODUKTNAVNET"?

 • Opp til en måned
 • 1-6 måneder
 • 6-12 måneder
 • 1-2 år
 • mer enn 2 år

3. Hvor kjøpte du "PRODUKTNAVNET"?

 • I en dagligvarebutikk
 • I en rabattbutikk
 • I et kjøpesenter
 • På et supermarked
 • På nettet

4. Hvor fornøyd er du med "PRODUKTNAVNET"?

 • Jeg er kraftig skuffet
 • Jeg er litt skuffet
 • Jeg er middels fornøyd
 • Jeg er godt fornøyd
 • Jeg er fullstendig fornøyd

5. Hvor ofte benytter du "PRODUKTNAVNET"?

 • Hver dag
 • Flere ganger i uken
 • En gang i uken
 • Annenhver uke
 • En gang i måneden
 • En gang i året
 • Sjeldnere enn en gang i året

6. Har "PRODUKTNAVNET" en stor verdi for deg?

 • "PRODUKTNAVNET" er helt uunnværlig for meg
 • "PRODUKTNAVNET" har en stor verdi for meg
 • Hverken/eller
 • "PRODUKTNAVNET" er av liten verdi for meg
 • "PRODUKTNAVNET" er verdiløs for meg

7. Sammenlignet med andre produkter i sin klasse er kvaliteten på "PRODUKTNAVNET":

 • Mye verre
 • Litt verre
 • Omtrent på samme nivå
 • Litt bedre
 • Mye bedre

8. Uten å sammenligne med andre produkter er kvaliteten på "PRODUKTNAVNET"?

 • Svært lav
 • Lav
 • Middels
 • Bra
 • Høy

9. Hva slags egenskaper legger du vekt på ved kjøp av produkter av samme type.

fra 1 (lavest) til 5 (høyest)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kvalitet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kostnader

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mengde/Volum

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Varemerke

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kjennskap produktet fra før

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

10. Ville du anbefale "PRODUKTNAVNET"? til andre?

 • Ja
 • Nei

11. Er det noe du enten liker særlig godt eller noe du misliker ved "PRODUKTNAVNET"?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?