Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Produkttilbakemelding

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du fyller ut dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding kan hjelpe til med å øke kvaliteten på våre produkter.

1 Hva liker du mest ved det nye produktet vårt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

2 Er det noe du mener bør forbedres ved det nye produktet vårt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

3 Er det noe du liker særlig godt ved produkter i samme klasse tilbudt av andre selskaper?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

4 Hvis vi skulle lansere en ny utgave av "PRODUKTNAVN", ville du være interessert i å kjøpe den?
Obligatorisk svar

5 Hvis svaret på det forrige spørsmålet var "nei", hva er grunnen til det?
Obligatorisk svar

6 Hva skal til for å gjøre deg mer villig til å kjøpe vårt nye produkt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

7 Hvor viktig er det for deg at produkter av denne typen er praktiske?
Obligatorisk svar

8 I det store og hele, hvor fornøyd er du med det siste produktet du kjøpte fra oss?
Obligatorisk svar

9 Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale vårt nye produkt til andre?
Obligatorisk svar