Produkttilbakemelding

Produkttilbakemelding

Popularitet: 220 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Produkttilbakemelding

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du fyller ut dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding kan hjelpe til med å øke kvaliteten på våre produkter.

1. Hva liker du mest ved det nye produktet vårt?

500

2. Er det noe du mener bør forbedres ved det nye produktet vårt?

500

3. Er det noe du liker særlig godt ved produkter i samme klasse tilbudt av andre selskaper?

500

4. Hvis vi skulle lansere en ny utgave av "PRODUKTNAVN", ville du være interessert i å kjøpe den?

 • Ja, helt sikkert
 • Jeg er usikker på det
 • Nei

5. Hvis svaret på det forrige spørsmålet var "nei", hva er grunnen til det?

 • Jeg trenger det rett og slett ikke
 • Det produktet jeg bruker for tiden er greit nok
 • Tilbudet fra andre leverandører er bedre
 • Jeg har ikke råd til det
 • Jeg har råd til det, men har ikke tenkt å bruke penger på det

6. Hva skal til for å gjøre deg mer villig til å kjøpe vårt nye produkt?

500

7. Hvor viktig er det for deg at produkter av denne typen er praktiske?

 • Det er noe av det viktigste
 • Det er ganske viktig
 • Hverken/eller
 • Det er ikke så viktig
 • Det har ingen betydning

8. I det store og hele, hvor fornøyd er du med det siste produktet du kjøpte fra oss?

 • Meget fornøyd
 • Ganske fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Svært skuffet

9. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale vårt nye produkt til andre?

 • Jeg gjør det helt sikkert
 • Jeg tror nok jeg gjør det
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg tror nok ikke jeg gjør det
 • Det kommer ikke på tale
Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?