Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreskjema om brukertilfredshet med tjeneste

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du fyller ut dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding kan hjelpe til med å øke kvaliteten på våre tjenester.

1 Hva setter du mest pris på med "NAVNET PÅ TJENESTEN"?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

2 Kan "NAVNET PÅ TJENESTEN" forbedres på noen måte?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

3 Hva liker du best ved lignende tjenester tilbudt av andre leverandører?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

4 Kan du tenke deg hvordan noen av de lignende tjenestene tilbudt av andre leverandører, kan forbedres?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

5 Hvis vi skulle lansere en ny utgave av "NAVNET PÅ TJENESTEN", ville du være interessert i å kjøpe denne heller enn lignende tjenester fra andre leverandører ?
Obligatorisk svar

6 Hvor viktig er det for deg at tjenester av denne typen er praktiske?
Obligatorisk svar

7 Hva skal til for at du skal benytte vår nyeste tjeneste?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

8 Hvis du ikke har tenkt å benytte vår nye tjeneste, hva er grunnen til det?
Obligatorisk svar

9 I det store og hele, hvor fornøyd er du med "NAVNET PÅ TJENESTEN"?
Obligatorisk svar

10 Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale vår nye tjeneste til andre?
Obligatorisk svar