Spørreskjema om brukertilfredshet med tjeneste

Spørreskjema om brukertilfredshet med tjeneste

Popularitet: 397 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreskjema om brukertilfredshet med tjeneste

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du fyller ut dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding kan hjelpe til med å øke kvaliteten på våre tjenester.

1. Hva setter du mest pris på med "NAVNET PÅ TJENESTEN"?

500

2. Kan "NAVNET PÅ TJENESTEN" forbedres på noen måte?

500

3. Hva liker du best ved lignende tjenester tilbudt av andre leverandører?

500

4. Kan du tenke deg hvordan noen av de lignende tjenestene tilbudt av andre leverandører, kan forbedres?

500

5. Hvis vi skulle lansere en ny utgave av "NAVNET PÅ TJENESTEN", ville du være interessert i å kjøpe denne heller enn lignende tjenester fra andre leverandører ?

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror nok det
 • Jeg vet ikke det
 • Jeg tviler litt på det
 • Absolutt ikke

6. Hvor viktig er det for deg at tjenester av denne typen er praktiske?

 • Det er noe av det viktigste
 • Det er ganske viktig
 • Hverken/eller
 • Det er ikke så viktig
 • Det har ingen betydning

7. Hva skal til for at du skal benytte vår nyeste tjeneste?

500

8. Hvis du ikke har tenkt å benytte vår nye tjeneste, hva er grunnen til det?

 • Jeg har rett og slett ikke behov for en slik tjeneste
 • Den tjenesten jeg bruker for tiden er OK
 • Tilbudet fra andre leverandører er bedre
 • Jeg har ikke råd til det
 • Jeg har råd til det, men har ikke tenkt å bruke penger på det

9. I det store og hele, hvor fornøyd er du med "NAVNET PÅ TJENESTEN"?

 • Meget fornøyd
 • Ganske fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Svært skuffet

10. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale vår nye tjeneste til andre?

 • Jeg gjør det helt sikkert
 • Jeg tror nok jeg gjør det
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg tror nok ikke jeg gjør det
 • Det kommer ikke på tale
Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?