Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreskjema om tilfredshet blant gynekologiske pasienter

Kjære pasient,

Hadde satt stor pris på om du tok deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

Hvordan foretrekker du å bestille en time?
Obligatorisk svar

Er du fornøyd med hvordan bestilling foregår?
Obligatorisk svar

Hvor lang er ventetiden for undersøkelse i gjennomsnittet?
Obligatorisk svar

0-20 min
20-40 min
40-60 min
60+ min
Uten å bestille time
Etter å ha bestilt time

Hvordan vurderer du arbeidet til sykepleierskene/assistentene?
Obligatorisk svar

0/5

Hvilken av disse legene ble du undersøkt av?
Obligatorisk svar

Vennlist vurder følgende påstander, på en skala fra 1 til 5.
Obligatorisk svar

Velg fra 1 (høyest) til 5 (verst)

1
2
3
4
5
Legen opptrer profesjonelt
Legen er lydhør overfor mine behov
Legen er taktfull
Legen er både vennlig og høflig
Jeg får alltid den informasjonen jeg trenger fra legen

Skaper legene tillit hos deg?
Obligatorisk svar

Mener du du alltid får forskrevet de medisinene du behøver?
Obligatorisk svar

Hvor gammel er du?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår

Har du noen spørsmål, forslag eller kommentarer? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor.
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår