Spørreskjema om tilfredshet blant gynekologiske pasienter

Spørreskjema om tilfredshet blant gynekologiske pasienter

Popularitet: 25 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreskjema om tilfredshet blant gynekologiske pasienter

Kjære pasient,

Hadde satt stor pris på om du tok deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor.

1. Hvordan foretrekker du å bestille en time?

 • På telefon
 • Ved personlig oppmøte
 • E-post
 • På nettet

2. Er du fornøyd med hvordan bestilling foregår?

 • Ja

3. Hvor lang er ventetiden for undersøkelse i gjennomsnittet?

 • 0-20 min
 • 20-40 min
 • 40-60 min
 • 60+ min

Uten å bestille time

 • 0-20 min
 • 20-40 min
 • 40-60 min
 • 60+ min

Etter å ha bestilt time

 • 0-20 min
 • 20-40 min
 • 40-60 min
 • 60+ min

4. Hvordan vurderer du arbeidet til sykepleierskene/assistentene?

5. Hvilken av disse legene ble du undersøkt av?

 • navn 1
 • navn 2
 • navn 3

6. Vennlist vurder følgende påstander, på en skala fra 1 til 5.

Velg fra 1 (høyest) til 5 (verst)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Legen opptrer profesjonelt

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Legen er lydhør overfor mine behov

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Legen er taktfull

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Legen er både vennlig og høflig

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Jeg får alltid den informasjonen jeg trenger fra legen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

7. Skaper legene tillit hos deg?

 • Ja

8. Mener du du alltid får forskrevet de medisinene du behøver?

 • Ja, uten tvil
 • Ja, stort sett
 • Jeg er ikke sikker på det
 • Nei, egentlig ikke
 • Absolutt ikke

9. Hvor gammel er du?

10. Har du noen spørsmål, forslag eller kommentarer? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor.

500

Powered by
Alle maler Survio

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?