Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreskjema ved studieavslutning

Kjære student,

Vi setter stor pris på at du fyller ut dette spørreskjemaet, og hjelper oss med å forbedre studietilbudet.

1 Når avslutter du studiene?
Obligatorisk svar

50 tegn gjenstår

2 Hva har du som hovedfag?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

3 Hvordan vil du karakterisere ditt studieutbytte?
Obligatorisk svar

4 Har du gode utsikter til en fast jobb etter studieavslutningen?
Obligatorisk svar

5 Har du tenkt å fortsette utdanningen?
Obligatorisk svar

6 Har du fått god yrkesveiledning på universitetet/høyskolen?
Obligatorisk svar

7 Generelt sett, hvor fornøyd er du med studiene?
Obligatorisk svar

8 Hva er din verste og beste studieopplevelse?

1500 tegn gjenstår