Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse av husstander

Hei.

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen nedenfor.

Hvor mange personer bor i din husstand?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår

Hva er din rolle i husstanden?
Obligatorisk svar

Hvor mange personer i din husstand har fast inntekt?
Obligatorisk svar

Hvem i familien din betaler regningene?
Obligatorisk svar

Spiser du ditt hovedmåltid sammen med familien?
Obligatorisk svar

Hvem i familien din lager mat?
Obligatorisk svar

Hvem i familien din rydder opp hjemme?
Obligatorisk svar

Arrangerer du/dere familiefester og andre typer feiringer hjemme?
Obligatorisk svar

Ser du på fjernsyn og/eller filmer sammen med familien?
Obligatorisk svar

Hvem i familien din tar seg av kjæledyret/kjæledyrene?

Tilbringer familiemedlemmene i din familie mye tid sammen?
Obligatorisk svar

Hva er ditt kjønn
Obligatorisk svar