Spørreundersøkelse blant beboere på sykehjem/aldershjem

Spørreundersøkelse blant beboere på sykehjem/aldershjem

Popularitet: 21 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse blant beboere på sykehjem/aldershjem

Kjære beboer,

Vennligst fyll ut spørreskjema slik at vi kan forbedre trivselen blant sykehjemmets beboere.

1. Hvor lenge har du bodd på sykehjemmet?

 • Mindre enn 1 år
 • Mer enn 1 år
 • Mer enn 3 år
 • Mer enn 5 år
 • Over 10 år

2. Er du fornøyd med miljøet, forholdene og utstyret på sykehjemmet?

 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Veldig misfornøyd

3. Vennligst vurder følgende

For hver påstand, vennligst kryss av på skalaen fra 1 (best) til 5 (verst)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

De resepsjonsansatte er snille og hjelpsomme.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pleieassistentene er profesjonelle.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

De ansatte er oppmerksomme på pasienters behov.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

De ansatte tar hensyn til mine individuelle behov.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

4. Hvordan vurderer du boforholdene på sykehjemmet?

5. Er du fornøyd med mattilbudet? I hvilken grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Maten er alltid fersk.

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Maten smaker godt og er næringsrik.

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Maten ser lekker ut

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Måltidene er varierte.

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Jeg er generelt svært fornøyd med mattilbudet.

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

6. Er du fornøyd med kvaliteten på pleien?

 • Ja, svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd

7. Er du fornøyd med sosiale, fysiske og andre aktiviteter?

 • Ja

8. Blir du møtt med respekt og verdighet?

 • Ja

9. Er det noe ved tilbudet som ikke er tilfredsstillende og som bør forbedres?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?