Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant beboere på sykehjem/aldershjem

Kjære beboer,

Vennligst fyll ut spørreskjema slik at vi kan forbedre trivselen blant sykehjemmets beboere.

Hvor lenge har du bodd på sykehjemmet?
Obligatorisk svar

Er du fornøyd med miljøet, forholdene og utstyret på sykehjemmet?
Obligatorisk svar

Vennligst vurder følgende
Obligatorisk svar

For hver påstand, vennligst kryss av på skalaen fra 1 (best) til 5 (verst)

1
2
3
4
5
De resepsjonsansatte er snille og hjelpsomme.
Pleieassistentene er profesjonelle.
De ansatte er oppmerksomme på pasienters behov.
De ansatte tar hensyn til mine individuelle behov.

Hvordan vurderer du boforholdene på sykehjemmet?
Obligatorisk svar

0/5

Er du fornøyd med mattilbudet? I hvilken grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Vet ikke
Uenig
Fullstendig uenig
Maten er alltid fersk.
Maten smaker godt og er næringsrik.
Maten ser lekker ut
Måltidene er varierte.
Jeg er generelt svært fornøyd med mattilbudet.

Er du fornøyd med kvaliteten på pleien?
Obligatorisk svar

Er du fornøyd med sosiale, fysiske og andre aktiviteter?
Obligatorisk svar

Blir du møtt med respekt og verdighet?
Obligatorisk svar

Er det noe ved tilbudet som ikke er tilfredsstillende og som bør forbedres?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår