Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon

Popularitet: 28 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon

Hei,

Vi håper at du har anledning til å sette av fem minutter til åfylle ut evalueringsskjemaet nedenfor.

1. Besøker du turistinformasjonen/informasjonssenteret som

 • Byborger
 • Turist

2. Vennligst velg din aldersgruppe

 • 0-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 51-60
 • 61+

3. Hvor ofte besøker du turistinformasjonen/informasjonssenteret?

 • Oftere enn en gang i måneden
 • En gang i måneden
 • En gang i året
 • Sjelden

4. Hva er grunnen til at du besøkte informasjonssenteret?

 • For å få informasjon om transportmidler i regionen
 • For å få informasjon om kulturelle og sosiale begivenheter i regionen
 • For å benytte seg av tilgangen til internett
 • For å bruke en kopimaskin
 • For å kjøpe brosjyrer og/eller suvenirer
 • For å bestille en guidet bytur
 • For å bestille billetter til konsert eller en annen begivenhet

5. Hvor fornøyd er du med følgende?

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Passe fornøyd
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Tilbudet av tjenester

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Passe fornøyd
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Kvaliteten på tjenestene

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Passe fornøyd
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Tilgangen til internett og hastigheten på internettilkoblingen

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Passe fornøyd
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Fasilitetene og holdningen til de ansatte

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Passe fornøyd
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

6. Fikk du all den informasjonen du trengte?

 • Ja
 • Nei

7. Har du noen sinne vært inne på hjemmesiden vår?

 • Ja
 • Nei

8. Fant du all informasjonen du trengte på hjemmesiden?

 • Ja

9. Mener du informasjonssenteret/turistinformasjonen er verdt å besøke?

 • Ja

10. Hvordan vurderer du informasjonssenterets tilbud på en skala fra 1 til 10?

11. Er det noe du mener bør endres for å forbedre kvaliteten på våre tjenester?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?