Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon

Hei,

Vi håper at du har anledning til å sette av fem minutter til åfylle ut evalueringsskjemaet nedenfor.

Besøker du turistinformasjonen/informasjonssenteret som
Obligatorisk svar

Vennligst velg din aldersgruppe
Obligatorisk svar

Hvor ofte besøker du turistinformasjonen/informasjonssenteret?
Obligatorisk svar

Hva er grunnen til at du besøkte informasjonssenteret?
Obligatorisk svar

Hvor fornøyd er du med følgende?
Obligatorisk svar

Meget fornøyd
Fornøyd
Passe fornøyd
Litt misfornøyd
Skuffet
Tilbudet av tjenester
Kvaliteten på tjenestene
Tilgangen til internett og hastigheten på internettilkoblingen
Fasilitetene og holdningen til de ansatte

Fikk du all den informasjonen du trengte?
Obligatorisk svar

Har du noen sinne vært inne på hjemmesiden vår?
Obligatorisk svar

Fant du all informasjonen du trengte på hjemmesiden?
Obligatorisk svar

Mener du informasjonssenteret/turistinformasjonen er verdt å besøke?
Obligatorisk svar

Hvordan vurderer du informasjonssenterets tilbud på en skala fra 1 til 10?
Obligatorisk svar

0/10

Er det noe du mener bør endres for å forbedre kvaliteten på våre tjenester?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår