Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant bibliotekbrukere

Hei,

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen nedenfor for å gi din tilbakemelding.

Hvor ofte går du på biblioteket?

Hvor ofte besøker du bibliotekets nettside?

Grunnen til er du går på biblioteket er først og fremst:

Er du fornøyd med åpningstidene?

Hvorfor benytter du bibliotektjenestene? (Vennligst beskriv i korthet nedenfor)

1500 tegn gjenstår

Hvor fornøyd er du med følgende?

Meget fornøyd
Fornøyd
Hverken fornøyd eller misfornøyd
Misfornøyd
Svært misfornøyd
Usikker på det
Utlån av bøker
Scanne- og kopieringstjenester
Tilgang til internett
Våre nettbaserte tjenester
Informasjon
Kulturelle begivenheter

Hvor fornøyd er du med følgende deler av bibliotektilbudet:

Meget fornøyd
Fornøyd
Hverken fornøyd eller misfornøyd
Misfornøyd
Svært misfornøyd
Vet ikke
Skjønnlitteratur
Faglitteratur
Presse
Ressurser i elektronisk form
Media (film, musikk og video)

Fortell oss hvordan vi kan yte bedre tjenester. Bruk feltet nedenfor for å legge igjen en kommentar eller et forslag.

1500 tegn gjenstår

Hvor fornøyd er du med bibliotekets beliggenhet og tilgjengelighet?

Hvis bibliotekets beliggenhet og tilgjengelighet byr på problemer for deg, legg gjerne en kommentar i feltet nedenfor.

1500 tegn gjenstår

Synes du at våre nettbaserte tjenester fungerer problemfritt? Er nettsiden tilgjengelig? Finner du der all den informasjon du trenger?

Er du noe du ikke klarer å finne på bibliotekets nettside?

1500 tegn gjenstår

Finner du alt du trenger i bibliotekets lokaler?

Bidrar biblioteket til å heve ditt kunnskapsnivå? (Vennligst legg igjen en kort kommentar)

1500 tegn gjenstår

Vennligst vurder følgende:

Meget fornøyd
Fornøyd
Hverken fornøyd eller misfornøyd
Misfornøyd
Svært misfornøyd
Usikker på det
Bibliotekets størrelse
Interiøret
Datautstyret på biblioteket

Har du en kommentar angående bibliotekets fasiliteter?

1500 tegn gjenstår

I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

Helt enig
Stort sett enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Vet ikke
De ansatte på biblioteket er vennlige og hjelpsomme.
De ansatte på biblioteket er erfarne og kompetente.

Har du noen kommentarer om våre ansatte? Vennligst bruk feltet nedenfor.

1500 tegn gjenstår

Hva er din helhetsvurdering av bibliotekets tjenester?
Obligatorisk svar

Vennligst oppgi ditt kjønn:

Hva er din utdanning?

Du er nå:

Hvis det er noe annet du har lyst ti å fortelle oss, må du gjerne legge igjen en kommentar i feltet nedenfor.

1500 tegn gjenstår