Spørreundersøkelse blant bibliotekbrukere

Spørreundersøkelse blant bibliotekbrukere

Popularitet: 29 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse blant bibliotekbrukere

Hei,

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen nedenfor for å gi din tilbakemelding.

1. Hvor ofte går du på biblioteket?

 • Mer eller mindre hver dag
 • Ukentlig
 • Hver annen uke
 • Månedlig
 • Fire ganger i året
 • To ganger i året
 • Sjeldnere

2. Hvor ofte besøker du bibliotekets nettside?

 • Mer eller mindre hver dag
 • Ukently
 • Hver annen uke
 • Månedlig
 • Fire ganger i året
 • To ganger i året
 • Sjeldnere

3. Grunnen til er du går på biblioteket er først og fremst:

 • I forbindelse med studier/skole
 • I forbindelse med arbeid
 • Privat (fritidsaktivitet, hobby)

4. Er du fornøyd med åpningstidene?

 • Meget fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Det er det samme for meg
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

5. Hvorfor benytter du bibliotektjenestene? (Vennligst beskriv i korthet nedenfor)

500

6. Hvor fornøyd er du med følgende?

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Utlån av bøker

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Scanne- og kopieringstjenester

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Tilgang til internett

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Våre nettbaserte tjenester

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Informasjon

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Kulturelle begivenheter

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

7. Hvor fornøyd er du med følgende deler av bibliotektilbudet:

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

Skjønnlitteratur

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

Faglitteratur

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

Presse

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

Ressurser i elektronisk form

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

Media (film, musikk og video)

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

8. Fortell oss hvordan vi kan yte bedre tjenester. Bruk feltet nedenfor for å legge igjen en kommentar eller et forslag.

500

9. Hvor fornøyd er du med bibliotekets beliggenhet og tilgjengelighet?

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Vet ikke

10. Hvis bibliotekets beliggenhet og tilgjengelighet byr på problemer for deg, legg gjerne en kommentar i feltet nedenfor.

500

11. Synes du at våre nettbaserte tjenester fungerer problemfritt? Er nettsiden tilgjengelig? Finner du der all den informasjon du trenger?

 • Ja
 • Stort sett ja
 • Det varierer fra dag til dag
 • Ofte er dette ikke tilfelle
 • Nei
 • Usikker på det

12. Er du noe du ikke klarer å finne på bibliotekets nettside?

500

13. Finner du alt du trenger i bibliotekets lokaler?

 • Ja
 • Stort sett ja
 • Ikke alltid
 • Ofte er dette ikke tilfelle
 • Nei
 • Usikker på det

14. Bidrar biblioteket til å heve ditt kunnskapsnivå? (Vennligst legg igjen en kort kommentar)

500

15. Vennligst vurder følgende:

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Bibliotekets størrelse

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Interiøret

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

Datautstyret på biblioteket

 • Meget fornøyd
 • Fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Misfornøyd
 • Svært misfornøyd
 • Usikker på det

16. Har du en kommentar angående bibliotekets fasiliteter?

500

17. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Helt uenig
 • Vet ikke

De ansatte på biblioteket er vennlige og hjelpsomme.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Helt uenig
 • Vet ikke

De ansatte på biblioteket er erfarne og kompetente.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Helt uenig
 • Vet ikke

18. Har du noen kommentarer om våre ansatte? Vennligst bruk feltet nedenfor.

500

19. Hva er din helhetsvurdering av bibliotekets tjenester?

 • Fremragende
 • Meget gode
 • Tilfredsstillende
 • Stort sett OK
 • Mangelfulle
 • Usikker på det

20. Vennligst oppgi ditt kjønn:

 • Mann
 • Kvinne

21. Hva er din utdanning?

 • Grunnskolenivå
 • Videregående skolenivå
 • Universitets- og høgskolenivå
 • Annet

22. Du er nå:

 • Ansatt
 • Student
 • Pensjonist
 • Hjemmeværende
 • Arbeidsledig

23. Hvis det er noe annet du har lyst ti å fortelle oss, må du gjerne legge igjen en kommentar i feltet nedenfor.

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?