Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant fysioterapipasienter

Kjære kunde,

Takk for at du tar deg tid til å svare på dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan forbedre våre tjenester.

Hva slags helseplager eller skader har gjort at du har behov for fysioterapi?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

Hva slags behandling får du?
Obligatorisk svar

Hvordan kom du i kontakt med oss?
Obligatorisk svar

Hvordan foregikk bestilling av time hos oss på en skala fra en til fem?
Obligatorisk svar

0/5

Hvordan vurderer du arbeidet til de resepsjonsansatte?
Obligatorisk svar

I hvilken grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Please rate the following: 1 - Excellent, 5 - Worst

1
2
3
4
5
Fysioterapeuten opptrer helt profesjonelt
Fysioterapeuten er lydhør overfor mine behov.
Jeg fikk svar på alle mine spørsmål

Hvor fornøyd er du med behandlingens forløp?
Obligatorisk svar

0/5

Er resultatene tilfredsstillende? Vennligst vurder på en skala fra en til fem.
Obligatorisk svar

0/5

Er det noe vi kan forbedre? Har du noen forslag eller kommentarer? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor.
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår