Spørreundersøkelse blant kunder av eiendomsmeglerforetak

Spørreundersøkelse blant kunder av eiendomsmeglerforetak

Popularitet: 8 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse blant kunder av eiendomsmeglerforetak

Hei,

Vennligst svar på undersøkelsen nedenfor.

1. Hvorfor valgte du oss framfor andre eiendomsmeglere?

 • Tidligere erfaringer
 • Etter anbefaling fra venner
 • Annonser

2. I hvilken grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Enig
 • Litt usikker på det
 • Uenig
 • Helt uenig

Kommunikasjonen gikk greit og vi ble enige om avtaler uten problemer.

 • Helt enig
 • Enig
 • Litt usikker på det
 • Uenig
 • Helt uenig

Eiendomsmegleren møtte opp til avtalt tid.

 • Helt enig
 • Enig
 • Litt usikker på det
 • Uenig
 • Helt uenig

Eiendomsmegleren opptrådte profesjonelt.

 • Helt enig
 • Enig
 • Litt usikker på det
 • Uenig
 • Helt uenig

Eiendomsmegleren var velinformert og gav meg all den informasjonen jeg trengte.

 • Helt enig
 • Enig
 • Litt usikker på det
 • Uenig
 • Helt uenig

3. Kan du vennligst vurdere vårt tjenester?

 • Fremragende
 • Bra
 • På linje med gjennomsnittet
 • Grei nok
 • Utilfredsstillende

4. Informerte eiendomsmegleren deg om nye boliger på markedet?

 • Ja
 • Nei

5. Kan du vurdere følgende påstander?

Vennligst vurder: 1 - Ja, for all del, 5 - Nei

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Eiendommene jeg ble vist var i tråd med mine ønsker.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Visningen var en hyggelig opplevelse.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Eiendomsmegleren kunne besvare alle mine spørsmål.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Jeg fikk alltid tilleggsopplysninger om boligene/eiendommene i form av hefte/brosjyre.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

6. Hvem sørget for salgskontrakten?

 • Vårt eiendomsmeglerbyrå
 • Du
 • En uavhengig jurist
 • En annen eiendomsmegler

7. Oppsto det noen problemet i forbindelse med kjøpet/salget?

 • Nei

8. Hvor raskt ble salget gjennomført?

 • Raskt
 • Det tok mer tid enn forventet

9. Hva mener du om avgiftene og gebyrene i forbindelse med salg/kjøp av eiendom?

 • Svært fordelaktige
 • Rimelige
 • Litt i overkant
 • Helt urimelige

10. Kan du vurdere oss med hensyn til

Vennligst ranger som på skolen: 1 - Best, 5 - Verst

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Arbeidet til våre meglere

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Overlevering av eiendommen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Materialene vi skaffet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

11. Hvor tilfreds er du generelt?

12. Ville du anbefale oss til venner og bekjente?

 • Ja

13. Mener du at vi bør forbedre våre tjenester? Hvis ja - på hvilket punkt?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?