Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant kunder av eiendomsmeglerforetak

Hei,

Vennligst svar på undersøkelsen nedenfor.

Hvorfor valgte du oss framfor andre eiendomsmeglere?
Obligatorisk svar

I hvilken grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Litt usikker på det
Uenig
Helt uenig
Kommunikasjonen gikk greit og vi ble enige om avtaler uten problemer.
Eiendomsmegleren møtte opp til avtalt tid.
Eiendomsmegleren opptrådte profesjonelt.
Eiendomsmegleren var velinformert og gav meg all den informasjonen jeg trengte.

Kan du vennligst vurdere vårt tjenester?
Obligatorisk svar

Informerte eiendomsmegleren deg om nye boliger på markedet?
Obligatorisk svar

Kan du vurdere følgende påstander?
Obligatorisk svar

Vennligst vurder: 1 - Ja, for all del, 5 - Nei

1
2
3
4
5
Eiendommene jeg ble vist var i tråd med mine ønsker.
Visningen var en hyggelig opplevelse.
Eiendomsmegleren kunne besvare alle mine spørsmål.
Jeg fikk alltid tilleggsopplysninger om boligene/eiendommene i form av hefte/brosjyre.

Hvem sørget for salgskontrakten?
Obligatorisk svar

Oppsto det noen problemet i forbindelse med kjøpet/salget?
Obligatorisk svar

Hvor raskt ble salget gjennomført?
Obligatorisk svar

Hva mener du om avgiftene og gebyrene i forbindelse med salg/kjøp av eiendom?
Obligatorisk svar

Kan du vurdere oss med hensyn til
Obligatorisk svar

Please mark: 1 - Excellent, 5 - Worst

1
2
3
4
5
Arbeidet til våre meglere
Overlevering av eiendommen
Materialene vi skaffet

Hvor tilfreds er du generelt?
Obligatorisk svar

0/5

Ville du anbefale oss til venner og bekjente?
Obligatorisk svar

Mener du at vi bør forbedre våre tjenester? Hvis ja - på hvilket punkt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår