Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant skoleelevenes foreldre

Kjære foreldre til elever på X skole.

Vi setter stor pris på om dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen for å gi deres tilbakemelding.

1 Formidler vi kunnskap og faglig kompetanse på følgende områder?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Vet ikke
Uenig
Fullstendig uenig
Ikke aktuelt
Lesekunnskaper
Skrivekunnskaper
Matematikk
Naturvitenskap
Kunst
Kroppsøving
Samfunnsfag

2 Tror du at klassestørrelsen har en god effekt på læringsutbyttet?
Obligatorisk svar

3 Hva synes du om opplæringen i livsferdigheter?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Usikker
Uenig
Fullstendig uenig
Uaktuelt
Mitt barn er forberedt til å til å fortsette utdanningen.
Skolen lærer barna å meste hverdagsproblemer.
Undervisningsprogrammet dekker elevenes behov.

4 Vennligst vurder følgende påstander om skolens fasiliteter og det tilgjengelige undervisningsmateriellet.
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Usikker
Uenig
Fullstendig uenig
Uaktuelt
Skolen sikrer et godt miljø, gode resurser og fasiliteter.
Elevene ved skolen har tilgang som litteratur, skrivesaker, lærebøker, datamaskiner osv.

5 Vennligst vurder skolemiljøet
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Usikker
Uenig
Fullstendig uenig
Ikke aktuelt
Forholdene mellom elevene er gode.
Skolens reglement er greit
Inkluderende overfor mangfoldet av barn og unge
Skolemiljøet er trygt og ordentlig
Lærerne viser ekte interesse og omsorg for elevenes ve og vel.

6 Føler du deg velkommen på skolen?
Obligatorisk svar

7 Legger skolen opp til tett og god kommunikasjon med foreldrene?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Usikker
Uenig
Fullstendig uenig
Ikke aktuelt
Det tas tilstrekkelig hensyn til foreldrenes syn ved viktige beslutninger.
Foreldrene er velinformert om hva som foregår på skolen.
Foreldrene har god oversikt over undervisningsprogrammet.

8 Har opplæringen et høyt faglig nivå?
Obligatorisk svar

9 På hvilke områder kan skolen forbedres?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår