Spørreundersøkelse blant skoleelevenes foreldre

Spørreundersøkelse blant skoleelevenes foreldre

Popularitet: 106 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse blant skoleelevenes foreldre

Kjære foreldre til elever på X skole.

Vi setter stor pris på om dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen for å gi deres tilbakemelding.

1. Formidler vi kunnskap og faglig kompetanse på følgende områder?

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Lesekunnskaper

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Skrivekunnskaper

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Matematikk

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Naturvitenskap

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Kunst

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Kroppsøving

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Samfunnsfag

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

2. Tror du at klassestørrelsen har en god effekt på læringsutbyttet?

3. Hva synes du om opplæringen i livsferdigheter?

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Mitt barn er forberedt til å til å fortsette utdanningen.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Skolen lærer barna å meste hverdagsproblemer.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Undervisningsprogrammet dekker elevenes behov.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

4. Vennligst vurder følgende påstander om skolens fasiliteter og det tilgjengelige undervisningsmateriellet.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Skolen sikrer et godt miljø, gode resurser og fasiliteter.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Elevene ved skolen har tilgang som litteratur, skrivesaker, lærebøker, datamaskiner osv.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

5. Vennligst vurder skolemiljøet

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Forholdene mellom elevene er gode.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Skolens reglement er greit

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Inkluderende overfor mangfoldet av barn og unge

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Skolemiljøet er trygt og ordentlig

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Lærerne viser ekte interesse og omsorg for elevenes ve og vel.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

6. Føler du deg velkommen på skolen?

7. Legger skolen opp til tett og god kommunikasjon med foreldrene?

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Det tas tilstrekkelig hensyn til foreldrenes syn ved viktige beslutninger.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Foreldrene er velinformert om hva som foregår på skolen.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Foreldrene har god oversikt over undervisningsprogrammet.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

8. Har opplæringen et høyt faglig nivå?

 • Ja, absolutt
 • Ja, stort sett
 • Det er vanskelig å si
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

9. På hvilke områder kan skolen forbedres?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?