Spørreundersøkelse blant skoleelevenes foreldre

Kjære foreldre til elever på X skole.

Vi setter stor pris på om dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen for å gi deres tilbakemelding.

1. Formidler vi kunnskap og faglig kompetanse på følgende områder?

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Lesekunnskaper

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Skrivekunnskaper

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Matematikk

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Naturvitenskap

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Kunst

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Kroppsøving

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Samfunnsfag

 • Helt enig
 • Enig
 • Vet ikke
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

2. Tror du at klassestørrelsen har en god effekt på læringsutbyttet?

 • Svar #1
 • Svar #2
 • Svar #3

3. Hva synes du om opplæringen i livsferdigheter?

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Mitt barn er forberedt til å til å fortsette utdanningen.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Skolen lærer barna å meste hverdagsproblemer.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Undervisningsprogrammet dekker elevenes behov.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

4. Vennligst vurder følgende påstander om skolens fasiliteter og det tilgjengelige undervisningsmateriellet.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Skolen sikrer et godt miljø, gode resurser og fasiliteter.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

Elevene ved skolen har tilgang som litteratur, skrivesaker, lærebøker, datamaskiner osv.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Uaktuelt

5. Vennligst vurder skolemiljøet

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Forholdene mellom elevene er gode.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Skolens reglement er greit

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Inkluderende overfor mangfoldet av barn og unge

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Skolemiljøet er trygt og ordentlig

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Lærerne viser ekte interesse og omsorg for elevenes ve og vel.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

6. Føler du deg velkommen på skolen?

 • Svar #1
 • Svar #2

7. Legger skolen opp til tett og god kommunikasjon med foreldrene?

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Det tas tilstrekkelig hensyn til foreldrenes syn ved viktige beslutninger.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Foreldrene er velinformert om hva som foregår på skolen.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

Foreldrene har god oversikt over undervisningsprogrammet.

 • Helt enig
 • Enig
 • Usikker
 • Uenig
 • Fullstendig uenig
 • Ikke aktuelt

8. Har opplæringen et høyt faglig nivå?

 • Ja, absolutt
 • Ja, stort sett
 • Det er vanskelig å si
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

9. På hvilke områder kan skolen forbedres?

500

Bruk mal

Spørreundersøkelse blant skoleelevenes foreldre

Popularitet 111 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Bruk mal

Survio er et verktøy alle kan bruke.

Undersøkelsesmaler lar deg komme i gang på noen få minutter og samle inn svar uten tidkrevende ekstraarbeid.

Hva sier folk om oss

En markedsføringssjef, HR-spesialist og salgssjef forteller om deres erfaringer med Survio.

Det er lett å lage en undersøkelse, og det er lett å besvare undersøkelser laget med Survio. Å lage en undersøkelse skreddersydd til selskapet ditt gjøres på 1-2-3.

Mette M. Markedsføringssjef

Det tar meg kun noen få minutter å lage undersøkelser med Survio. Jeg er spesielt fornøyd med alle mulighetene som finnes for å samle inn data, analysering av resultater og eksport av resultatene. Dette er viktig for meg som jobber i HR.

Jørn S. HR-spesialist

Jeg anbefaler Survio på det varmeste. Jeg synes det er brukervennlig og profesjonellt. Vi så spesielt verdien etter at vi oppgraderte fra en gratiskonto, og nå bruker vi Survio daglig.

Kristian V. Salgssjef

Malen inneholder alt du trenger for å samle inn data.

Lag undersøkelsen din nå

Logg inn Suvio

Logg inn

Glemt passord?

Digicert

Lag en undersøkelse nå!

 • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
 • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
 • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
 • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Kontakt Salg