Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse blant sykehuspasienter

Kjære pasient,

Vennligst fyll ut spørreskjema slik at vi kan bidra til å forbedre trivsel blant våre pasienter.

1 Er du pasient på "navnet på sykehuset" for første gang?
Obligatorisk svar

2 Hvor mange dager har du tilbrakt på sykehuset?
Obligatorisk svar

3 Hvorfor valgte du "navnet på sykehuset"?
Obligatorisk svar

4 Legen som la meg inn er:
Obligatorisk svar

5 Hvilken avdeling ble du lagt inn på?
Obligatorisk svar

6 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Hverken/eller
Uenig
Fullstendig uenig
Ansatte på sykehuset er profesjonelle
Sykepleierne og assistentene er profesjonelle
Utstyret er moderne
Legene som behandlet meg er erfarne
Personalet på sykehuset er omsorgsfullt
Jeg ble løpende informert om alt som angikk min helse.
Sykepleierne og sykepleierskene var lydhøre overfor mine behov

7 Hva er det generelle inntrykk av sykehusoppholdet på en skala fra en til fem?
Obligatorisk svar

0/5

8 Har du noen kommentarer, forslag eller spørsmål? Vennligst bruk kommentarfeltet nedenfor.

1500 tegn gjenstår