Spørreundersøkelse blant sykehuspasienter

Spørreundersøkelse blant sykehuspasienter

Popularitet: 44 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse blant sykehuspasienter

Kjære pasient,

Vennligst fyll ut spørreskjema slik at vi kan bidra til å forbedre trivsel blant våre pasienter.

1. Er du pasient på "navnet på sykehuset" for første gang?

2. Hvor mange dager har du tilbrakt på sykehuset?

 • 1-3 dager
 • 4-6 dager
 • 7 dager eller mer

3. Hvorfor valgte du "navnet på sykehuset"?

 • "Navnet på sykehuset" ble anbefalt til meg av min lege
 • Jeg ble innlagt på sykehuset
 • Sykehuset har et godt rykte

4. Legen som la meg inn er:

 • Primærleger
 • Barnelege
 • Gynekolog
 • Øre-nese-hals-lege
 • Kirurg
 • Nevrokirurg
 • Urolog
 • Ortoped
 • Onkolog

5. Hvilken avdeling ble du lagt inn på?

 • Føde- og barselavdelingen
 • Akuttavdelingen
 • Dagkirurgi
 • Barneavdelingen
 • Fysioterapi
 • Indremedisinsk
 • Ortopedisk

6. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Ansatte på sykehuset er profesjonelle

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Sykepleierne og assistentene er profesjonelle

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Utstyret er moderne

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Legene som behandlet meg er erfarne

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Personalet på sykehuset er omsorgsfullt

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Jeg ble løpende informert om alt som angikk min helse.

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

Sykepleierne og sykepleierskene var lydhøre overfor mine behov

 • Helt enig
 • Enig
 • Hverken/eller
 • Uenig
 • Fullstendig uenig

7. Hva er det generelle inntrykk av sykehusoppholdet på en skala fra en til fem?

8. Har du noen kommentarer, forslag eller spørsmål? Vennligst bruk kommentarfeltet nedenfor.

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?