Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse for veldedighetsorganisasjoner

Hei,

Tusen takk for din interesse for vår virksomhet. Vi setter stor pris på om du svarer på undersøkelsen nedenfor.

1 Når donerte du penger til "navnet" for første gang?
Obligatorisk svar

Du behøver ikke å angi en presis dato

2 Hvor ofte donere du penger til "navnet"?
Obligatorisk svar

3 Hvor fornøyd er du med hvordan "navnet" bruker pengene?
Obligatorisk svar

4 Tror du at du får tilstrekkelig informasjon angående hvordan "navnet" bruker pengedonasjoner?
Obligatorisk svar

5 Er du i stand til å si hva dine penger bør brukes på?
Obligatorisk svar

6 Mener du at informasjonen vi gir deg, gjør det mulig å gjøre en informert avgjørelse?
Obligatorisk svar

7 Hvor sikker er du på en skala fra 1 til 5 på at pengene er brukt i tråd med formålet?
Obligatorisk svar

0/5

8 Hvis du har hatt noen spørsmål om donasjoner - ble de besvart på en tilfredsstillende måte?
Obligatorisk svar

9 Er du fornøyd med fordelene med å være donor?
Obligatorisk svar

10 Hvor fornøyd er du på en skala fra 0 til 100 med måten du blir kontaktet på i forbindelse med forespørsler om donasjon?
Obligatorisk svar

11 Hvordan vurder du relasjonen mellom organisasjonen og deg som donor?
Obligatorisk svar

12 Har du en tilbakemelding eller et forslag til oss? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor!

1500 tegn gjenstår