Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om arbeidsrelatert utbrenthet

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1 Er du fornøyd med jobben din?
Obligatorisk svar

2 Liker du å drive med arbeidsoppgavene dine?
Obligatorisk svar

3 Opplever du at du mottar positive tilbakemeldinger i den grad du fortjener det?
Obligatorisk svar

4 Lider du av søvnløshet eller en annen søvnforstyrrelse?
Obligatorisk svar

5 Har du noen mer aller mindre alvorlige helseproblemer?
Obligatorisk svar

6 Hvor mange timer i uken bruker på følgende aktiviteter?
Obligatorisk svar

Tildel 168 timer
Arbeid
0
168
Søvn/Avslapping
0
168
Idrett & interesser
0
168

7 Har du et inntrykk av at du arbeider mer enn du strengt tatt bør?
Obligatorisk svar

8 Har du noensinne følt deg utbrent i forbindelse med stress på jobben?
Obligatorisk svar

9 Hva er ditt kjønn?
Obligatorisk svar

10 Hva er din alder?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår